Thuiswerken en werken op afstand

Bent u klaar voor de transformatie?

Nog meer succes met thuiswerken en werken op afstand

In maart zochten we en masse de thuiswerkplek op. Anders dan een geplande verandering, die georganiseerd verloopt, gebeurde deze omschakeling spontaan … en toch succesvoller dan gedacht: de inrichting met de nodige hardware werkte in veel bedrijven verbazingwekkend goed, het overleg in video- en webconferenties lukte – en er was sprake van een aanzienlijke digitaliseringsgolf. Hoe staat het thuiswerken er op dit moment voor? Heeft dit model een toekomst? En hoe gaan bedrijven daarmee om? De antwoorden hierop zijn zeer divers en variëren van euforische prognoses tot en met tamelijk kritische beoordelingen.

Verdeeld beeld na een half jaar ‘remote working’

Volgens een rapport van ZEIT.ONLINE waarderen bedrijven in Duitsland het thuiswerken minder positief dan veel werknemers. Daarom signaleert volgens een enquête slechts 5,7% van de bedrijven bij mobiel werken een stijging van de productiviteit. Bij 30,4% van de bedrijven werd geen verandering in de productiviteit van het personeel vastgesteld en bij 27% merkte men zelfs een daling van de productiviteit. Voor sommige van de ondervraagde bedrijven in de bouw- of dienstensector is thuiswerken gewoonweg niet aan de orde. Deze resultaten zijn afkomstig uit een onderzoek dat het Ifo-instituut in München heeft uitgevoerd in opdracht van de Duitse stichting Familiebedrijven, waarbij in oktober 1097 bedrijven werden ondervraagd.

Als we puur op de werknemers focussen, komt een heel ander beeld naar voren: volgens onderzoek van de universiteit Konstanz, dat werd uitgevoerd van maart tot oktober 2020, gaf 26% van de ondervraagden aan twee dagen per week thuis te willen werken. Veel werknemers hebben blijkbaar de smaak te pakken gekregen. Ongeveer 20% van de werknemers zou zich zelfs kunnen voorstellen vijf dagen per week thuis te werken. Bovendien liet het rapport zien dat werknemers die in de zomer of herfst van de thuiswerkplek naar kantoor waren teruggekeerd, klaagden over een hogere emotionele uitputting en een dalende productiviteit. Toch willen de meesten het werken op kantoor niet helemaal missen. Als het om werken op kantoor gaat, zeggen werknemers vooral het directe persoonlijke contact met collega’s te waarderen. Ze vinden dit voor creatief werken absoluut noodzakelijk. De thuiswerk-optie is volgens het onderzoek ook aantrekkelijk voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt – omdat daarmee het vaak tijdrovende woon-werkverkeer naar de werkplek wegvalt. In dit verband gaf 54% van de ondervraagden aan bij het zoeken naar een baan heel goed te letten op de mogelijkheid van thuiswerken.

Een goede inrichting is belangrijk

In de praktijk maakten volgens een onderzoek van het Fraunhofer IAO bijna alle ondervraagde bedrijven een toenemend gebruik van web- of videoconferenties, bijna 75% organiseerde workshops via digitale media. Onderzoek bevestigde wat de ervaring ons al had geleerd: de inrichting met hard- en software is de voornaamste technische vereiste om thuiswerken tot een succes te maken. Voor een duurzaam succes is bovendien een ergonomische kantoorinrichting met een in hoogte verstelbare bureau als TALO.YOU belangrijk, alsook een comfortabele stoel die beweging stimuleert, zoals K+N NOOK, JET.III of OKAY.III. Daarnaast was volgens het onderzoek een verbazingwekkend hoog percentage van ruim 90% het eens met de uitspraak dat een goede samenwerking en een sterke bedrijfscultuur helpen om goed door crisistijden heen te komen. Uit dit cultuurgerelateerde aspect spreekt volgens de auteurs de grootste noodzaak om actie te ondernemen. De eigen arbeidscultuur kennen, die doelgericht bevorderen en bewust uitdragen, lijkt ook van groot belang te zijn om met succes door deze tijd van transformatie te navigeren. Maak kennis met onze tool, die u helpt uw eigen arbeidscultuur te ontdekken. Met de K+N WORK.CULTURE.MAP kunt u uw bedrijf in zeven aspecten als flexibiliteit, techniek, stijl van leidinggeven en balans tussen werk en privé in kaart brengen. Op basis van de verworven inzichten kan niet alleen een werkomgeving-op-maat worden gecreëerd, maar u hebt ook de inzichten om veranderingsprocessen in gang te zetten of te begeleiden. Lees hier meer.

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben