Hoe wilt u werken?

En hoe gaat het nu verder?

En hoe gaat het nu verder?

De ‘goeie ouwe tijd’ is momenteel erg populair. Juist nu we met veel nieuwe en onverwachte situaties worden geconfronteerd, zwelgen mensen in nostalgie. “Vroeger, toen we elkaar nog elke dag op kantoor zagen …” verzucht menigeen op zijn of haar thuiswerkplek … en idealiseert daarmee achteraf het dagelijks leven op kantoor. Want naar het zich nu laat aanzien komt de kantoorweek zoals wij die kennen wellicht helemaal niet meer terug. Verrassend? Niet echt.

De overgang naar mobiel werken was al langer zichtbaar. Al in 2016 bleek uit onderzoek dat werknemers behoefte hebben aan voorzieningen en algemene randvoorwaarden die hen met digitale tools meer vrijheid bieden. Wij hebben een onderzoek van Penn Schoen Berland PSB bekeken waarin vier jaar geleden in negen verschillende landen, waaronder de VS, Brazilië, Japan, Frankrijk, India en Zuid-Afrika, 3801 online interviews werden gehouden. De uitkomsten zijn glashelder: ook toen al was sprake van een behoefte aan technische voorzieningen die werken op afstand mogelijk maken: “44% van de medewerkers wereldwijd heeft het gevoel dat hun werkplek niet slim genoeg is, terwijl meer dan de helft (57%) verwacht binnen de komende vijf jaar in een slim kantoor te werken.” (…) Vooral jongere werknemers waren zeer uitgesproken in hun eisen met betrekking tot de betreffende faciliteiten: “Millennials zijn eerder bereid om gebruik te maken van AR/VR-producten (toegevoegde/virtuele realiteit) (77%), ze vinden vaker dat werken op afstand een gezondere balans tussen werk en privé mogelijk maakt (36%), ze zeggen vaak dat het de samenwerking met collega’s ten goede komt (79%) en ze zouden een baan met inferieure technologie eerder opzeggen (42%).”

Om een beeld te krijgen van de actuele stemming op dit punt hebben we niet alleen in onze eigen teams ons oor te luisteren gelegd, maar ook onze zakelijke partners bevraagd. Wij staan in nauw overleg met onze jarenlange klanten en delen daarom graag actuele inschattingen van Otto en Dentsu Aegis Network met u.

Otto: De meeste werknemers willen altijd mobiel werken.

Het merendeel van de werknemers bij Otto wil niet meer terug naar de oude werksituatie en ook na de coronapandemie deels thuiswerken. Dat bleek uit een enquête van het Fraunhofer instituut voor arbeidswetenschap en organisatie onder medewerkers van Otto en de Otto Group Holding. Momenteel werkt hier ruim 90% mobiel, op sommige afdelingen is dat soms zelfs wel 100%. Weliswaar willen velen – zodra dat weer mogelijk is – weer vaker naar kantoor, maar niet meer elke dag. Otto is nu al naar buiten gekomen met een duidelijke keuze voor een bepaalde koers.

Img

We nemen afscheid van een aanwezigheidsritme van 9 - 17 uur.

Irene Oksinoglu, Head of Project Future Work by Otto

Irene Oksinoglu, Head of Project Future Work by Otto: “(De resultaten) bevestigen overduidelijk dat wij niet meer zullen terugkeren naar de werksituatie zoals wij die een klein jaar geleden nog kenden. Integendeel: in de traditionele kantoorwereld zullen wij afscheid nemen van de vertrouwde bureaucultuur met zijn aanwezigheidsritme van maandag tot vrijdag, 9 tot 17 uur. Wij zullen veeleer afhankelijk van de individuele omstandigheden, de persoonlijke leefsituatie en de uit te voeren taken multilokaal binnen en buiten het kantoor werken. Het kantoor wordt een inclusieve plek van verschillende werkmogelijkheden en persoonlijke interactie – waar iedereen gebruik van kan maken. Tegelijkertijd is en blijft het de basis voor de identificatie met de bedrijfscultuur.”

Dentsu Aegis Network: Jonge medewerkers verlangen naar contacten op de werkplek, veel ouderen geven de voorkeur aan het werken op afstand.

Ook bij het internationaal opererende merkenbureau Dentsu Aegis Network is men ervan overtuigd: “Het belang van de traditionele werkplek op kantoor zal beslist afnemen, evenals de betekenis van de klassieke vergaderingmet fysieke aanwezigheid bij weinig complexe onderwerpen.” Daniel Ahrens, bij Dentsu Aegis Network verantwoordelijk voor de afdeling financiën, ziet één jaar na het begin van de pandemie dankzij het aangeleerde gebruik van digitale hulpmiddelen dat werken op afstand goed werkt. Maar wat de mensen missen is het spontane onderlinge contact: “… al het ongeplande en informele ontbreekt – en dat is volgens mij juist een belangrijke sleutel tot meer succes.

Anders dan de genoemde onderzoeksresultaten suggereren, is de tevredenheid over het werken op afstand niet zozeer een kwestie van leeftijd als wel van de persoonlijke leefsituatie of de aard van de werkzaamheden. Het bedrijf heeft al in de afgelopen vijf jaar de eigen kantoren aangepast aan de vereisten van wat wordt gezien als het ‘kantoor van de toekomst’. Daar hoort ook het onderwerp gezondheid bij, een aspect dat van invloed is op een duurzame samenleving en een duurzaam milieu.

De meerwaarde die een toekomstig kantoorlandschap moet bieden, ligt in dat geval in extra voorzieningen voor complexe probleemoplossingen, in het team en ook met zakenpartners. Niet in de laatste plaats krijgt het kantoor de taak het bedrijf, zijn kernwaarden en cultuur voelbaar te laten worden en zo voor identiteit en binding te zorgen.”

Niet in de laatste plaats krijgt het kantoor de taak om voor identieit en binding te zorgen

Daniel Ahrens, Director Finance

Wij staan u terzijde bij alle vraagstukken rond de verandering van de werkomgeving: wilt u een kantooromgeving creëren die bij uw arbeidscultuur past en uw kernwaarden weerspiegelt? Wij zijn u graag van dienst met onze adviestool K+N WORK.CULTURE.MAP. Wilt u deze kans benutten en nu zorgen voor een restyling van werkplekken en ruimten, zodat u bent voorbereid op de nieuwe uitdagingen? Vraag ons gerust om nadere informatie. Wij zien ernaar uit onze deskundigheid en onze vormgevingsideeën met u te kunnen delen.

In onze bijdrage verwijzen wij naar de volgende bronnen:

OKSINOGLU, IRENE (2021), Unsere Arbeitswelt in Post-Pandemie-Zeiten, 01.02.2021, https://www.otto.de/newsroom/de/kultur/umfrage-arbeitswelt-corona-pandemie?fbclid=IwAR2TPG4mjcERN29-3oiQuK1cQ1TWJVtpCpkU9vAHQVWiHIfDXtqZkELchVM, laatste toegang: 16.02.2021

BERTRAM, INGO (2021), OTTO-Umfrage: Mehrheit der Beschäftigten will dauerhaft mehr mobil arbeiten, 02.02.2021, https://www.otto-newsroom.de/unternehmen/de/news-presse/otto-umfrage-future-work-mehrheit-will-mobil-arbeiten, laatste toegang: 16.02.2021

Persoonlijk interview met Daniel Ahrens, 10.02.2021

Dell & Intel Future Workforce Study, Research conducted by Penn Schoen Berland, 2016.

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben