Werkomgevingen realiseren

Op weg naar een geslaagde werkomgeving

Een reis met König + Neurath en zijn partners

Vanaf het eerste ogenblik – het signaleren van de noodzaak tot verandering van de kantooromgeving – tot aan de realisatie van een nieuwe, geslaagde werkomgeving begeeft u zich op een spannende reis, waarbij wij u begeleiden en ondersteunen.

In elke fase van dit proces spelen langetermijnbeslissingen en omvangrijke investeringen mee. König + Neurath kent de hiermee samenhangende uitdagingen en begeleidt u samen met netwerkpartners uit vakhandel, industrie, architectuur en organisatieadvies gedurende het hele proces van kantoorinrichting. Voor een werk- en ruimtebeleving ten behoeve van een gevoel van welbevinden van het personeel en afgestemd op uw individuele arbeidscultuur.

PROJECTKADER DEFINIËREN

Met uw behoefte aan verandering en op basis van uw ideeën analyseren en definiëren wij in een eerste stap de randvoorwaarden.

 • Projectanalyse
 • Mogelijkheden en uitdagingen inventariseren
 • Lokale omstandigheden in kaart brengen
 • Omvang van de behoefte aan verandering bepalen
 • Budgetten definiëren
 • Projectpartners en leveranciers binnenboord halen

ARBEIDSCULTUUR ONTDEKKEN

Uw individuele arbeidscultuur vormt de basis van alle overwegingen en concepten. Met behulp van de door König + Neurath ontwikkelde hulpmiddelen – de WORK.CULTURE.MAP – analyseren wij status-quo en doelbeeld van uw arbeidscultuur.

 • Nadenken over de status quo van de arbeidscultuur
 • Resultaten evalueren
 • Doelbeeld van de arbeidscultuur vastleggen
 • Gebruiksscenario’s ontwikkelen
 • Ideeën inventariseren voor stijlcollecties, functionele zones en meubilair

STIJLCOLLECTIES

De K+N stijlcollecties Pure, Flow, Timeless en Vision bieden oriëntatie bij de toepassing van de uitrustingsdetails in de aankleding van uw nieuwe werkruimten, die wij in deze derde stap als totaalconcept visualiseren en gezamenlijk bediscussiëren.

 • Functionele zones plannen
 • Zone-indeling creëren
 • Ruimtebepalende elementen ontwerpen (verlichting, plafond, wanden, vloeren, etc.)
 • Ruimtesystemen integreren
 • Meubilair kiezen en specificeren qua omvang, materiaal, kleuren en details

WERKOMGEVING REALISEREN

Nu verder met de implementatie. De presentatie van de gekozen inrichting is ophanden. Het projectontwerp en het beheren van de bouwplaats en een efficiënt logistiek concept zijn naast de totale kostenberekening belangrijke stappen in deze fase, die afsluit met de ingebruikneming van uw nieuwe werkruimten.

 • Elektrische aansluitingen, plafonds, wanden, vloeren, verlichting realiseren
 • Klimaatregeling, ventilatie, beschaduwing en akoestiek verzorgen
 • Meubilair en ruimtesystemen produceren
 • Levering, montage en opbouw van meubilair en ruimtesystemen organiseren
 • Ingebruikneming regelen en werkomgeving presenteren aan personeel

RUIMTEBELEVING VERBETEREN

Met behulp van K+N SMART.OFFICE kunt u de ruimtebeleving van uw arbeidscultuur op lange termijn monitoren en reageren op veranderende behoeften binnen de organisatie. Tegelijkertijd biedt u uw medewerk(st)ers een digitale werkomgeving

 • Ruimten en werkplekken reserveren
 • Collega’s vinden
 • Gebruik analyseren op basis van gegevens, en ruimten of meubilair overeenkomstig aanpassen
 • Duurzaam gebruik veiligstellen
 • Ontbrekend meubilair aanvullen

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben