Vorm geven aan arbeidsculturen

Arbeidscultuur vormgeven

Werkomgevingen hebben een directe invloed op de kwaliteit van het werk. Ze leveren een waardevolle bijdrage aan motivatie, succes en inspiratie – en aan het werkgeversmerk (Employer Branding). Vooropgesteld dat de werkomgeving zo wordt vormgegeven dat ze aansluit bij de eigen arbeidscultuur.

Form follows culture.

Dit is onze insteek: samen met u en onze partners [gespecialiseerde handel en organisatieadviseurs] onderzoeken wij het potentieel en de eigenschappen van uw arbeidscultuur en zorgen ervoor dat deze zich kunnen ontplooien. Met ruimtesystemen en meubilair, esthetische stijlwerelden en in een integraal proces begeleiden wij u bij de inrichting van uw werkomgeving – zodanig dat u succesvol blijft. Ook en vooral in tijden van verandering.

Je kunt een arbeidscultuur alleen begrijpen als je het hele verhaal kent.

WORK CULTURE

Ons nieuwe image magazine

In het nieuwe nummer van “WORK CULTURE” werpen we een blik op het veelzijdige thema arbeidsculturen. Wat is kenmerkend voor New Work, hoe kun je de eigen arbeidscultuur ontdekken en analyseren? Welke cultuurverschillen zijn er in de Europese landen en hoe belangrijk is tegenwoordig het aspect “Made in Germany”? "WORK CULTURE” geeft een inkijkje in ons werk, doet verslag van een gesprek met Egon König en wil ertoe bijdragen dat de betekenis van de inrichting van werkomgevingen nu – en vooral morgen – op de juiste waarde wordt geschat. (Tijdschrift in het Engels)

Voel je vrij om direct contact met ons op te nehmen:

König + Neurath Nederland

+31 20 4109410
Contacteer ons
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam

Loading data