Personeelswijzigingen op het niveau van de raad van bestuur

Carl-Christoph Held zijn werkzaamheden als directievoorzitter

Eind oktober 2019 beëindigt Carl-Christoph Held zijn werkzaamheden als directievoorzitter van de firma König + Neurath AG en verlaat hij op eigen verzoek het bedrijf.

De directievoorzitter van de firma König + Neurath AG, Carl-Christoph Held, heeft besloten zijn carrière buiten de kantoorinrichtingsbranche voort te zetten en zal het bedrijf daarom in goede verstandhouding per 31 oktober 2019 verlaten. De raad van commissarissen heeft met wederzijdse instemming het verzoek van dhr. Held m.b.t. een voortijdige contractbeëindiging ingewilligd.

Beide partijen hechten eraan te benadrukken dat de op vertrouwen gebaseerde en constructieve samenwerking – zowel die van de raad van commissarissen met dhr. Held alsook die binnen de directie – de basis voor de succesvolle ontwikkeling van het bedrijf was en is. De heer Held nam in april 2011 het directievoorzitterschap op zich en heeft samen met zijn collega’s en het personeel het bedrijf positief verder ontwikkeld, in de afgelopen jaren de marktpositie verbeterd en omzet- en winststijgingen kunnen behalen.

Zelf zegt dhr. Held hierover: “Ik ben de raad van commissarissen zeer erkentelijk voor het in mij gestelde vertrouwen en de mij toebedeelde verantwoordelijkheden op verschillende gebieden binnen het bedrijf in de afgelopen acht jaar. Samen doelstellingen bereiken is de kracht van het bedrijf. Toch wil ik nu beroepsmatig een andere weg inslaan en wens het bedrijf het allerbeste. Mijn dank betreft vooral het vertrouwen van mijn collega’s, het personeel en vanzelfsprekend onze klanten.”

Voorzitter van de raad van commissarissen Otmar Stein over het terugtreden van Carl-Christoph Held: „Dit is een persoonlijke beslissing van dhr. Held, die wij betreuren. Wij zeggen dhr. Held dank voor de zeer succesvolle samenwerking in de afgelopen acht jaar en wensen hem zowel zakelijk als persoonlijk veel succes en alle goeds voor de toekomst.”

De belangrijkste lijnen voor het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf zijn uitgezet. In 2019 ontwikkelt het bedrijf zich bovengemiddeld t.o.v. de markt als geheel. Met een robuuste balans- en financiële structuur is het bedrijf optimaal gepositioneerd voor een verdere positieve ontwikkeling.

Tot de komst van een nieuwe directievoorzitter, met Verkoop en Marketing in zijn portefeuille, zal dhr. Dirk Offermanns op directieniveau tijdelijk de verantwoordelijkheid voor de nationale verkoop en de Key-Account business op zich nemen.

In de geest van de traditie van het familiebedrijf zal dhr. Ludwig König, kleinzoon van de onlangs overleden Egon König, en sinds oktober werkzaam 2015 in het bedrijf, vanaf januari 2020 als algemeen Verkoopmanager Duitsland voor alle afdelingen leiding geven aan de gehele binnenlandse verkoop. De heer König, sinds maart 2019 procuratiehouder, geeft al enkele jaren met succes leiding aan de afdeling zitmeubilair en is erin geslaagd het marktaandeel verder uit te breiden.

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben