Voortgangsverslag 2020+2021

HOOGSTE DUURZAAMHEIDSNORMEN GEHAALD

Producent van kantoormeubilair König + Neurath presenteert voortgangsverslag 2020+2021 en duurzaamheidswebsite

De fabrikant van kantoormeubilair König + Neurath, die in zijn hoofdvestiging in Karben (Hessen) hoogwaardige interieur- en ruimteoplossingen maakt, bepaalt de koers voor een succesvolle toekomst. Deze moet gebaseerd zijn op een breed gedeeld besef van onze bedrijfswaarden en de overtuigde keuze voor duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen. Als teken van dit engagement presenteert de directievoorzitter nu het voortgangsverslag van het familiebedrijf, dat sinds 1925 actief is in de kantoormeubelbranche.

Hartmut Hagemann, directievoorzitter van de firma König + Neurath AG

“Wij maken met dit voortgangsverslag onze duidelijke en overtuigde keuze voor de duurzaamheid van ons bedrijf”, aldus Hartmut Hagemann, directievoorzitter van de firma König + Neurath AG. “Daaronder verstaan wij een manier van ondernemen die de mensen, de bescherming van hulpbronnen, de circulaire economie en de economische stabiliteit centraal stelt”. Dat is vooral belangrijk gezien de achter ons liggende jaren, waarin de COVID-19-pandemie duidelijke sporen in economie en maatschappij heeft achtergelaten en de werkomstandigheden radicaal heeft veranderd. Hartmut Hagemann zegt: “Juist in spannende tijden is het voor ons belangrijk dat we onze betrokkenheid bij de bescherming van milieu en klimaat op peil houden en verder uitbreiden.”

Juist in spannende tijden is het voor ons belangrijk dat we onze betrokkenheid bij de bescherming van milieu en klimaat op peil houden en verder uitbreiden.

Hartmut Hagemann, directievoorzitter van de firma König + Neurath AG

König + Neurath heeft in de afgelopen maanden een aantal certificeringen doorlopen en vernieuwd; hierover en over alle duurzaamheidsactiviteiten bevat dit voortgangsverslag actuele informatie. Daarbij komen onder meer de aandachtsvelden Mens (met aspecten als arbeidsveiligheid of tevredenheid onder de medewerkers), Milieu (bijvoorbeeld energie en emissies) en Product (accent op ontwikkeling of certificeringen) aan de orde. Er is ook een eigen microsite over het thema duurzaamheid ingericht.

Centrale bedrijfswaarden als leidraad

König + Neurath begeleidt bedrijven gedurende hun veranderingsproces – met gedifferentieerde stijlwerelden, een hoge productdiversiteit en digitale oplossingen, aldus de positionering. De kernwaarden die ten grondslag liggen aan het zelfbewustzijn van de fabrikant en waarin alle medewerkers zich herkennen, zijn volgens Hartmut Hagemann authenticiteit, partnerschap, hoogwaardigheid, betrouwbaarheid, innovatie en dynamiek. “Onze kernwaarden geven ons een richtlijn voor ons gedrag en onze beslissingen. Ze bieden zekerheid en stabiliteit. En ze zijn de kaders voor onze gezamenlijke weg naar de toekomst.” De mensen staan centraal, verantwoorde groei heeft de hoogste prioriteit. Het onderwerp duurzaamheid maakt daarom deel uit van alle bedrijfsprocessen, aldus de directievoorzitter. 

Hartmut Hagemann verwijst bovendien naar de duurzaamheidsexpert Johannes Brennig, die in het bedrijf behalve de productecologie en productcertificeringen ook verantwoordelijk is voor het voortgangsverslag. “Het thema duurzaamheid is in onze ontwikkelingsprocessen alomtegenwoordig. Al in de ontwerpfase richten wij ons op een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen, een hoogwaardige productkwaliteit met een navenant lange levensduur en de circulaire economie.” De duurzaamheidsexpert is ervan overtuigd: “Elke ontwikkelaar bij König + Neurath ligt het thema duurzaamheid na aan het hart.”

Voortgangsverslag 2020+2021 – overzicht van doelen, certificeringen en vrijwillig aangegane verplichtingen

In het voortgangsverslag 2020+2021 en op de speciaal ingerichte microsite laat König + Neurath zien hoe de hele verwerkingsketen is vormgegeven: welke ecologische maatregelen zijn er genomen, wat is er in de toekomst gepland en welke weg bewandelt men voor de vermindering van de directe en indirecte milieueffecten in toeleveringsketen en productie? Zo ligt het bijvoorbeeld in de planning om de broeikasgasboekhouding aanzienlijk uit te breiden, verdere energiebezuinigingsmaatregelen te realiseren en ook in het bedrijfsrestaurant het thema duurzaamheid steeds meer centraal te stellen.

Certificaten op het gebied van ‘bewust ondernemen’ zijn bijvoorbeeld de “Blauwe Engel” of de certificering volgens de uitgebreide Europese duurzaamheidsstandaard voor kantoor- en projectmeubilair “European LEVEL”. “Al onze gecertificeerde producten hebben het hoogste certificeringsniveau LEVEL 3 bereikt”, aldus Johannes Brennig. Ook het herkomstkeurmerk “Meubels made in Germany” getuigt van de naleving van hoge standaarden – evenals de coöperatieve oriëntatie en de aandacht voor korte lijnen. “Onze hoge duurzaamheidsambitie wordt bedrijfsbreed gedragen. Met ons voortgangsverslag kunnen we voor alle stakeholders overzichtelijk aangeven aan welke eisen onze producten in ecologisch, sociaal en economisch opzicht voldoen.” Het zal voor architecten, ontwerpers en inrichters nog gemakkelijker worden om al bij de inrichting van werkomgevingen rekening te houden met de ecologische voetafdruk.

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben