Nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen

Karsten Helber introduceerde

König + Neurath AG benoemt nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen

Gediplomeerd econoom Karsten Helber vervult per 1 januari 2021 de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van de firma König + Neurath AG, aanbieder van kantoormeubilair en ruimtesystemen in Karben bij Frankfurt/Main. Dhr. Helber is de opvolger van Otmar Stein, van 2005 tot eind 2020 voor de producent van kantoormeubilair lid van de raad van commissarissen. De aandeelhouders hebben met Karsten Helber gekozen voor een ervaren ondernemer. Hij zal het bedrijf ondersteunen bij het uitzetten van de toekomstige strategische koers en zal zijn branche-overkoepelende, gedegen ervaring en deskundigheid inbrengen.

Karsten Helber, Aufsichtsratsvorsitzender der König + Neurath AG

Karsten Helber over zijn nieuwe werkterrein: “Het familiebedrijf König + Neurath is niet alleen adviseur m.b.t. de transformatie van de werkomgeving van zijn klanten, maar zit zelf midden in een ingrijpend veranderingsproces van productiegericht bedrijf naar oplossingsgerichte aanbieder. De raad van commissarissen ondersteunt deze heroriëntatie en ziet daar actief op toe. Ik verheug mij zeer op de op wederzijds vertrouwen gebaseerde samenwerking met de raad van commissarissen, de directie en de medewerk(st)ers.” Naast zijn nieuwe betrokkenheid bij de firma König + Neurath AG is de 51-jarige, in Stuttgart woonachtige Helber oprichter van diverse bedrijven, ondernemer en nog actief in andere raden van commissarissen. Hij staat voor een verantwoord, toekomstgericht en innovatief management, en heeft zijn sporen verdiend als aanjager bij de digitalisering van bedrijfsprocessen.

 

De firma König + Neurath AG ziet het komende jaar positief tegemoet. Karsten Helber: “Ik ben ervan overtuigd dat König + Neurath de toekomstige uitdagingen en de ontwikkelingen binnen de nationale en internationale markt toekomstgericht zal kunnen aangaan. Met sterk gemotiveerde en betrokken medewerkers benutten wij de transitie als kans om innovatieve concepten en oplossingen te realiseren.”

Voel je vrij om direct contact met ons op te nehmen:

König + Neurath Nederland

+31 20 4109410
Mail ons
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam

Loading data