Informatie voor de Raad van Bestuur

Dirk Offermanns beëindigt zijn bestuursactiviteiten

Dirk Offermanns beëindigt zijn werkzaamheden als Directeur Verkoop international op directieniveau bij de firma König + Neurath AG

Na een tot tevredenheid stemmend eerste kwartaal werden de effecten van de Covid-19 pandemie ook bij König + Neurath, aanbieder van kantoormeubilair en ruimtesystemen uit Hessen, merkbaar. De omzet in 2020 blijft helaas achter bij de oorspronkelijke ramingen. “Na de recente prognoses van de directie moet voor 2020 rekening worden gehouden met een significante omzetdaling ten opzichte van vorig jaar, en ook voor het jaar 2021 zal moeten worden uitgegaan van een blijvend gespannen marktsituatie. Deze ontwikkeling heeft ook een gevoelige impact op de economische situatie en noodzaakt het bedrijf over de gehele linie kosten te besparen alsook geplande investeringen aanzienlijk terug te schroeven.

In dit verband heeft de raad van commissarissen in zijn laatste vergadering besloten het aantal leden in de directie te verminderen. Als lid van de directie was dhr. Dirk Offermanns aanvankelijk verantwoordelijk voor de binnenlandse verkoop, en momenteel voor de internationale verkoop. Met wederzijdse instemming beëindigt hij zijn werkzaamheden voor König + Neurath AG per 31 juli 2020. Zijn portefeuille wordt per genoemde datum overgenomen door de heer Michael Cappello, de nieuwe directiewoordvoerder van de firma König + Neurath AG.

Beide partijen hechten eraan te benadrukken dat de op vertrouwen gebaseerde en constructieve samenwerking – zowel die van de raad van commissarissen met dhr. Offermanns alsook die binnen de directie – de basis voor de succesvolle ontwikkeling van het bedrijf was en is. De heer Offermanns nam in september 2017 het directievoorzitterschap op zich en heeft samen met zijn collega’s en het personeel het bedrijf König + Neurath AG positief verder ontwikkeld, in de afgelopen jaren de marktpositie verbeterd en aanzienlijke omzet- en winststijgingen kunnen behalen.

“Wij zeggen dhr. Offermanns dank voor de zeer succesvolle samenwerking in de afgelopen drie jaar en wensen hem zowel zakelijk als persoonlijk veel succes en alle goeds voor de toekomst”, aldus Otmar Stein, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben