Werkplekontwerp van morgen

Hoe willen de talenten van morgen werken?

Onderzoek werkplekinrichting voor generatie Z

De babyboomers die nog niet met pensioen zijn gegaan, doen dat binnenkort. Behoort u ook daartoe, dus bent u ook rond de jaren zestig geboren? 1,3 miljoen mensen in Duitsland zullen hun bureaustoelen vervangen door de bestuurdersstoel van een camper of hun luie tuinstoel. Wie neemt hun plaats in en geeft vorm aan de werkomgeving van morgen?

Wij hebben de wensen en verwachtingen bekeken van de generatie Z, dus de mensen die in een digitale wereld tussen 1999 en 2019 zijn geboren, en die gelegd naast reacties van beleidsmakers binnen bedrijven. Een en ander is neergelegd in een handboek, dat bedrijven kunnen gebruiken om zich te oriënteren als ze in de strijd om toptalent tot de winnaars willen behoren. Hier stellen wij de belangrijkste bevindingen aan u voor.

Onderzoeksmethode

Belangrijke inzichten zijn afkomstig uit twee enquêtes over het onderwerp “Digitale werkomgevingen”, ontworpen door het Handelsblatt Research Institute (HRI) in opdracht van König + Neurath. Deze werd uitgevoerd door de marktonderzoekinstituten YouGov Deutschland GmbH en GESS Phone & Field Marktforschung GmbH.

In de eerste enquête werden ongeveer 1000 scholieren en studenten van 16 tot 30 jaar ondervraagd d.m.v. een online vragenlijst. Dus precies die personen die in de nabije toekomst als werknemers in de nieuwe werkomgevingen actief zullen zijn. De resultaten zijn gewogen en zijn telkens representatief voor de bevolking qua leeftijd en geslacht in Duitsland.

Verder werden in een tweede enquête ca. 100 leidinggevenden of personeelsfunctionarissen in bedrijven met 300 of meer werknemers telefonisch ondervraagd.

Beide enquêtes bestreken dezelfde onderwerpen. Daartoe behoorde de aantrekkelijkheid van werkgevers en de concrete werkplek alsook de verandering van werkomgeving, -organisatie en -cultuur.

Resultaten: algemene cijfers en informatie

In ons onderzoek belichtten wij veel verschillende aspecten van de werksituatie. Wij richtten onze blik in eerste instantie vanuit een macroperspectief op de arbeidsmarkt als geheel en namen vervolgens de verwachtingen van de generaties X, Y en Z, vragen over de werkgeversaantrekkelijkheid, wensen m.b.t. de inrichting van de werkplek en de organisatie van het werk nader onder de loep. Wie zal in de toekomst waar werken en hoe zal dit werk er uitzien? Hier enkele antwoorden op deze vragen:

Wie behoren tot de generatie Z?

Na de millennials met hun geboortedatum rond de millenniumwisseling verovert nu geleidelijk de generatie Z (lichting vanaf 1999) de arbeidsmarkt. In onze digitale en via netwerken verbonden wereld voelt zij zich thuis, laptops en mobiele telefoon behoren voor haar tot de alledaagse werkelijkheid. In Duitsland behoort ca. 10% van de bevolking tot de generatie Z.

50% van de generatie Z is 10 uur per dag online

Arbeidsomstandigheden – een belangrijke factor voor iedereen

Medewerk(st)ers die hun arbeidsomstandigheden als zeer goed beoordelen, zijn ook over het algemeen bovengemiddeld tevreden met hun werkgever en bevelen deze voor 98,3% bij anderen aan.

Wat maakt een werkgever aantrekkelijk?

Wat vinden bedrijven belangrijk? Wat wensen werknemers? Zekerheid staat bij de werknemers van morgen bovenaan. Voor 91% is een bedrijf aantrekkelijk als het zijn medewerkers een vaste baan biedt (ondervraagd werden scholieren en studenten tussen 16 en 30 jaar). Aan werkgeverszijde daarentegen is het percentage bedrijven dat baanzekerheid als essentieel kenmerk van hun aantrekkelijkheid voor potentiële werknemers beschouwt, met 77% iets kleiner. Voor hen is een positief imago belangrijker. Als het om bijscholingsmogelijkheden gaat, is er sprake van een grotere mate van overeenstemming.

Img

Overige interessante resultaten: Volgens de toekomstige werknemers zorgen aantrekkelijke werkgevers bovendien voor een evenwichtige balans tussen werk en privé. Een zo hoog mogelijk salaris is daarentegen ‘slechts’ voor 82% van de werknemers belangrijk.

Bürowelten:

Kantooromgevingen

Het belang van eenpersoonskantoren voor een aantrekkelijke werkplek

Een verrassend resultaat: “Personen die in de loop van hun werkdag gebruik maken van verschillende werkplekken – dus naast het bureau ook lounges, de keuken of de buitenruimte –, zijn duidelijk beter op de hoogte dan personen die niet van werkplek wisselen. Bovendien genereren ze aanzienlijk meer ideeën en oplossingen.”

Bron: Fraunhofer Instituut

Gezondheid in cijfers

Ook voor de jongere generaties is gebrek aan beweging en de vergroeidheid met hun mobieltje een risicofactor voor de gezondheid – maar het bewustzijn hiervoor is nog niet zo sterk ontwikkeld. Feit is: het ziekteverzuim per werknemer steeg in de afgelopen jaren weer en bedroeg in 2018 10,6%.

Ingesteld op gezondheid

Het bevorderen van de gezondheid van hun medewerkers begint bij het grootste deel van de werkgevers al bij het meubilair. Ca. driekwart van de ondervraagde bedrijven heeft gezondheidsbevorderend meubilair als in hoogte verstelbare tafels in de kantoren staan. Het zal wel aan hun jonge leeftijd liggen dat dit voor ‘slechts’ ongeveer tweederde van de toekomstige werknemers een belangrijk aspect van werkplek vormt.

Organisatie van het werk: Flexibiliteit

Een flexibele dagelijkse werkpraktijk, werken met eigen verantwoordelijkheid – onze onderzoeksresultaten zijn afkomstig uit de tijd vóór de coronapandemie. Toen al tekende zich de trend tot thuiswerken duidelijk af.

Het veranderen van werkstructuren is een voortdurend proces. Op een schaal waar aan het ene uiteinde de complete verenigbaarheid van beroep en privéleven staat en aan het andere uiteinde het bedrijfsdoel om beter, efficiënter en innovatiever te zijn dan de concurrentie, bewegen de posities naar elkaar toe. Hieraan droeg ook de pandemie haar steentje bij.

Hoe werken mensen samen?

De samenwerking zal volgens zowel werkgevers als werknemers in de toekomst sterker door digitale mogelijkheden worden gekenmerkt. Zo is 82% van de werknemers van morgen van mening dat de medewerk(st)ers in de toekomst nog meer virtueel en in netwerken zullen samenwerken. Deze inschatting wordt overigens gedeeld door meer dan vier vijfde van de bedrijven.

Werktijd en werkplek flexibel inrichten

De digitale werkomgeving staat in het teken van meer flexibiliteit. Zo is iets meer dan de helft van de toekomstige werknemers van mening dat de flexibiliteit m.b.t. de werkplek belangrijker wordt. Voor wat betreft de flexibiliteit m.b.t. de werktijden is zelfs 58% die mening toegedaan. De bedrijven zijn nog meer overtuigd van deze ontwikkeling: bij de flexibiliteit van de werktijden huldigt 80% van de ondervraagden deze mening, bij de flexibiliteit t.a.v. de werkplek verwacht 72% dit.

In de organisatie van de werkstructuren, de inrichting van de werkplek en de vormgeving van de ruimten gaat een enorm potentieel schuil. De wensen van de jongere generaties serieus nemen, deze afstemmen op de eigen werkcultuur en de bedrijfsdoelstellingen, alsook oplossingen vinden, kan een cruciale factor voor succes worden als het erom gaat de beste arbeidskrachten aan te trekken voor de eigen activiteiten. Wij ondersteunen u erbij innovatieve werkomgevingen te creëren die ruimte voor verandering bieden.

Maak kennis met onze flexibele meubelconcepten:

Bron: verandering, kernwaarden, toekomst. Onderzoek werkplekinrichting voor de generatie Z. Effecten op de tevredenheid onder de medewerkers en op de werkgeversaantrekkelijkheid. Uitgegeven door König + Neurath. Concept en onderzoek: Handelsblatt Research Institut. oktober 2019

Verdere suggesties vindt u hier:

https://www.deutschlandfunk.de/neue-ruhestaendler-baby-boomer-gehen-in-rente.1148.de.html?dram:article_id=479806

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben