Werken in het thuiskantoor

Nederland blijft thuis

Het ochtendbeeld op straat is zeer veranderd. Afgelopen jaar haastten zich in de grijze januariweken schoolkinderen en werknemers al in de vroege morgenuren op weg. Nu zijn de huizen om half acht meestal nog donker. Alleen daar waar mensen met vitale beroepen naar hun werk gaan, valt licht op de stoep.

’s Morgens om half acht in Nederland: lege straten, donkere huizen

De Berlijnse digitale organisatie Bitkom presenteerde in zijn onlangs gepubliceerde onderzoek concrete cijfers die het geschetste ochtendtafereel onderbouwen: het aantal werknemers dat uitsluitend thuis werkt, liep in Duitsland in de tientallen miljoenen. En ook degenen die tenminste een deel van de tijd vanuit de huiselijke werkkamer of keukentafel inloggen bij het bedrijfsnetwerk, vormen 20% van de werknemers. Volgens het onderzoek leverde dat positieve ervaringen op.

Meer vrijheid, betere prestaties, hogere productiviteit: dat zijn de zaken die door thuiswerkers worden gewaardeerd.

“De coronacrisis heeft laten zien dat flexibel werken geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de werkresultaten – integendeel”, concludeert Bitkom-president Achim Berg. Bijna de helft van de werknemers maakte in oktober en november 2020, toen de enquête werd gehouden, tenminste een deel van de tijd gebruik van de thuiswerkplek. Nu in januari, met een nieuwe lockdown die de individuele bewegingsvrijheid in Duitsland verder beperkt, zouden dat er nog meer moeten zijn. De meesten genieten in het thuiskantoor van de vrijheid om tijd- en locatie-onafhankelijk te werken. De stress van het reizen naar en van het werk vervalt, gezin en werk kunnen beter met elkaar worden gecombineerd. Ook de mogelijkheid om er een bewust gezonde levensstijl op na te houden, verhoogt de tevredenheid over het werk, aldus het onderzoek. Veel mensen geven aan op de thuiswerkplek aanzienlijk productiever te zijn en een betere prestatie te kunnen leveren.

 

Hoe verandert thuiswerken de collectieve ervaring?

Toch is de cultuuromslag van de werkomgeving nog steeds niet zo ver gevorderd dat thuiswerken een vanzelfsprekend onderdeel is van de beroepsmatige activiteit. Bij de individueel ervaren nadelen als het ontbreken van persoonlijke contacten met leidinggevenden en collega’s of het gevoel niet over alle belangrijke informatie te kunnen beschikken, komen nog structurele factoren: de roep om een betere ondersteuning van het thuiswerken klinkt al sinds de herfst van het afgelopen jaar van veel kanten. Veel werknemers vragen om fiscale aftrekmogelijkheden en stellen vast dat ook de ondersteuning door de eigen werkgever nog te wensen overlaat. Daarbij liggen de voordelen voor de maatschappij als geheel voor de hand: terwijl thuiswerken momenteel een belangrijk instrument is in de bestrijding van de pandemie, werden de positieve effecten voor het milieu vorig jaar al duidelijk: minder verkeer, minder uitstoot, minder lawaai. Dat is de moeite waard om te blijven ondersteunen.

Hoeveel thuiswerken past binnen uw bedrijfscultuur?

In sommige beroepen is thuiswerken gewoonweg niet mogelijk. Maar ook als u werkzaam bent in de maakindustrie of een directe, persoonlijke service aanbiedt, kan uw bedrijfscultuur profiteren van flexibiliteit, een democratische stijl van leidinggeven en een evenwichtige balans tussen werk en privé, en gebruik maken van de digitalisering. Met onze WORK.CULTURE.MAP analyseren wij uw arbeidscultuur en ondersteunen u bij het vormgeven van werkplekken – zowel thuis als op kantoor!

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben