Werk vandaag, werk morgen

KNOWLEDGE. HUIDIGHEID. SUCCESS.

Een leven lang leren als succesformule voor medewerkers en bedrijven

Aan het eind van het vorige millennium was het nog zo dat je na een succesvol afgesloten school- en studietijd de kennis had verworven die je in de praktijk van het dagelijks werk goed kon gebruiken.

En tegenwoordig?

Georg Frech, directeur van de K+N Academie, schetst de situatie als volgt: “Momenteel veranderen niet alleen de levensstijlen in een pijlsnel tempo, maar ook de werksituatie vraagt voortdurend nieuwe kwaliteiten van ons. Een leven lang leren en voortdurend openstaan voor het nieuwe zijn als het ware de basisvoorwaarden om succes te hebben in je beroep. En om succesvol te blijven.” Een positief neveneffect is dat bijscholing – in de juiste setting – leuk is. Bovendien verrijken de nieuwe praktische, cognitieve en emotionele vaardigheden het leven. Hierover zijn niet alleen de deskundigen het met elkaar eens.

Een leven lang leren en voortdurend openstaan voor het nieuwe zijn de basisvoorwaarden om succes te hebben in je beroep. En om succesvol te blijven

Georg Frech, Directeur van de K+N Academie

Een leven lang leren als onderdeel van de arbeidscultuur

Steeds meer bedrijven hebben ingezien dat de ondersteuning van de eigen medewerkers hun aantrekkelijkheid als werkgever in belangrijke mate verhoogt. Het is de moeite waard om te investeren in de deskundigheid van het eigen team, omdat zo ook het bedrijf als geheel verder wordt ontwikkeld. Er worden interne bijscholingsprogramma’s aangeboden, er wordt tijd vrijgemaakt om te leren, en er worden coaches aangetrokken om nieuwe kennis in de organisatie te brengen.

Ook König + Neurath biedt in het kader van de K+N Academie verschillende programma’s aan. Hier worden niet alleen de eigen medewerkers getraind, maar ook partners en klanten. In de K+N Academie stoomt König + Neurath inrichters, planners en adviseurs klaar voor de toekomst. In het voordeel van de klanten. De thema’s variëren van actuele ontwikkelingen in de werkomgeving tot en met product- en ergonomieseminars. Georg Frech beschrijft het concept als volgt: “Uit de praktijk voor de praktijk. Zodat kennis verandert in expertise.” Dat werkt in een telefoontraining evenzeer als in een nascholing voor de productieafdeling. “Wij willen in de zogeheten “War for Talents” toptalent voor onze taken aantrekken.” Dat kan op den duur een onderscheidend kenmerk zijn. Want niet voor niets bedraagt de gemiddelde duur van een dienstverband bij König + Neurath momenteel 16 jaar – wat in onze jachtige tijd een goed signaal voor de toekomst is!

Bekijk het actuele cursusaanbod in de K+N Academie.

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben