Wendbare werkmethoden

De evolutie van het werk

Flexibel werken als voorwaarde voor succes

Iedereen heeft de mond vol van flexibel werken. Maar wat gaat daarachter eigenlijk schuil? En waarom hebben wij in ons werk toenemend behoefte aan flexibele manieren van werken?

Kort samengevat: dat heeft te maken met de pijlsnel veranderende werkomstandigheden.

In een tijdperk van permanente ontregeling, d.w.z. de radicale verandering van vertrouwde structuren, worden traditionele bedrijfsmodellen, technologieën, producten en diensten ter discussie gesteld en misschien zelfs volledig van de markt verdrongen. Deze transitie kan het best tegemoet worden getreden met goede ideeën en een innovatieve aanpak. Want deze kunnen bepalend zijn voor de ontwikkeling en het succes van een bedrijf.

De ideale methode om ideeën te creëren, zijn flexibele processen. Hiermee kunnen werkgevers het gehele creatieve potentieel van hun personeel benutten, nieuwe talenten ontdekken en ontwikkelen. Zuiver technische procedures verschuiven naar het tweede plan en sociale aspecten treden meer op de voorgrond. Analoge, traditionele manieren van denken en werken maken plaats voor een flexibele, associatieve, netwerkgebonden werk- en denkmentaliteit.

Aan het begin van de product- en ideeënontwikkeling. ‘Design Thinking’ heeft als doel om bij alle betrokkenen een maximaal creatief potentieel aan te boren en te benutten. Hierbij wordt zo visueel mogelijk gewerkt en er zijn volstrekt geen beperkingen. Veel ideeën worden ontwikkeld en weer verworpen. De behoeften van de toekomstige gebruiker staan centraal: dit betekent dat verbetervoorstellen in een heel vroeg stadium worden gepresenteerd, zodat nauwkeurige aanpassingen tijdig kunnen worden doorgevoerd.

Als er een product of bedrijfsmodel bestaat. Met Scrum plant men processen niet van begin tot eind, maar stapsgewijs, iteratief, in korte cycli, die ‘sprints’ worden genoemd. Een scrummaster zorgt voor optimale arbeidsomstandigheden en coördineert de taken, terwijl de ‘product owner’ het zakelijke succes controleert en overleg voert met opdrachtgevers en het team.

Afzonderlijke bewerkingsstappen visualiseren. Bij ‘kanban’ (Japans voor ‘signaalkaart’) gaat men eveneens in kleine stappen te werk. Ze worden vastgelegd op een kanbanbord. Aan de hand van briefjes krijgen alle teamleden een overzicht van de openstaande taken, de huidige stand van het werk of eventuele problemen. Kanban creëert optimale transparantie en draagt bij aan het creëren van een flow.

Kennis delen, langdurige relaties benutten. Bij het ‘Working Out Loud’ staat de samenwerking centraal. Doel hiervan is om door samenwerking met anderen te leren en kennis te delen, relaties op te bouwen en eigen gedragingen verder te ontwikkelen – open, ruimhartig en netwerkgebonden te werken.

Ook wij van König + Neurath gebruiken nieuwe methoden om in een steeds complexer wordende en concurrerende markt een voortrekkersrol te kunnen blijven innemen. Vooral in de productie hebben wij in de afgelopen jaren processen geoptimaliseerd en zijn we overgestapt op Lean-management. Daarbij wordt het productieproces bekeken vanuit het perspectief van het eindproduct – dit gebeurt in een strikte volgorde en een constant productieritme, uiteraard digitaal ondersteund. Ook de communicatieprocessen zijn anders dan vroeger: flexibele werkvloeren zorgen ervoor dat informatie transparant, op korte termijn en in het hele team wordt uitgewisseld. Zo kunnen belangrijke beslissingen sneller worden genomen en de medewerkers erbij worden betrokken.

De mensen zijn het belangrijkste wat we hebben.

Dirk Fischer, directeur de afdelingen Techniek, Productie

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben