Referentie GMK Markenberatung

De eigen arbeidscultuur zichtbaar maken.

Activiteitsgestuurd werken, open space-kantoor, flexibel werken: de trefwoorden van het Nieuwe Werken beloven heel wat – maar sluiten ze ook aan bij de eigen behoeften? Bij de inrichting van haar nieuwe kantoor in de Keulse Rheinauhaven interpreteerde de firma GMK Markenberatung actuele trends op geheel eigen wijze. En vond met König + Neurath en de WORK.CULTURE.MAP fantasierijke antwoorden op de vraag: “Hoe willen wij werken?”

Ruimten voor gezamenlijk werken en voor brainstormsessies, maar ook stiltewerkplekken: de nieuwe werkomgeving van de firma GMK Markenberatung is zodanig vormgegeven dat zij voor de manier van werken en de arbeidsprocessen van het uit ca. 20 personen bestaande team optimale voorwaarden biedt. De GMK ontwikkelde het design van het kantoor in nauwe samenwerking met König + Neurath. Het belangrijkste hulpmiddel in het planningsproces: de WORK.CULTURE.MAP, waarmee zowel de uitgangspositie alsook het doelbeeld van de eigen arbeidscultuur zijn geanalyseerd en gevisualiseerd. De medewerkers beoordeelden hiervoor zeven aspecten die de eigen arbeidscultuur beschrijven, bijvoorbeeld of je op het gebied van flexibiliteit liever stabiel of liever dynamisch wilt werken, of ‘work’ en ‘life’ duidelijk van elkaar gescheiden zijn of juist nauw met elkaar verbonden.

Voor ons was het een heel belangrijk en veeleisend onderdeel van de planning om erachter te komen hoe wij het ideale kantoor en de optimale werkplek kunnen creëren.

Dr. Saskia Diehl, directie GMK

Het doelbeeld van de GMK-arbeidscultuur – zichtbaar gemaakt met de WORK.CULTURE.MAP – werd als uitgangspunt voor de planning vertaald naar een hierop afgestemde basisindeling en een passende meubilering. Het resultaat is inspirerend: een gevarieerd ruimteaanbod maakt multiterritoriaal werken mogelijk, in lijn met de behoefte aan een hoge mate van flexibiliteit. Als de omstandigheden daarom vragen kunnen de medewerkers in gesloten besprekingsruimtes bij elkaar komen of in de open “BRAND.hangout”, een soort tribune van OSB-platen waarop je – zittend op vilten kussens – wat informeler met elkaar van gedachten kunt wisselen. Wie ongestoord wil telefoneren, gaat naar de QUIET.BOX.

Analytisch en creatief werken hebben ruimte nodig voor concentratie, maar ook voor gedachtenwisseling.

Dr. Saskia Diehl, directie GMK

Bewust heeft iedereen zijn vaste werkplek, die binnen het kantoor een gevoel van ‘thuis’ biedt en identiteit verschaft. Bovendien profiteren de medewerkers van een meubilering die beweging bevordert – met het in hoogte verstelbare bureaublad ACTIVE.T en de K+N BALANCE.CHAIR, die in een handomdraai verandert in een stahulp.

König + Neurath heeft ons van meet af aan ondersteund bij het afstemmen van onze inrichting op onze arbeidsprocessen.

Hans Meier-Kortwig, directie GMK

De ruimtebeleving wordt in belangrijke mate gekenmerkt door de glazen scheidingswanden HORIZONTE, die het daglicht onbelemmerd toegang verlenen tot het 315 m² grote oppervlak. De transparantie in de ruimte steunt de open en communicatieve houding van het team – een centraal aspect van de eigen arbeidscultuur.

König + Neurath is intensief betrokken geweest bij het gehele proces, van analyse en planning tot montage. Er is niet alleen een werkomgeving ontstaan die een nieuw soort saamhorigheid creëert, maar ook een motiverende omgeving waarmee de medewerkers zich (langdurig) kunnen identificeren.

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben