Productcertificatie

ZACHTE SUCCESFACTOREN?

Waarom het de moeite loont te investeren in duurzaamheid en gezondheid.

“Is kantoorwerk even gevaarlijk als vroeger het gezwoeg in de mijn? Is teamwerk een garantie voor geluk? Maakt nieuwe vloerbedekking medewerkers ziek?” Het weekblad “Die Zeit” ondervroeg in een van zijn laatste nummers bedrijfsartsen over het welbevinden van de werknemers in Duitsland.

De onderliggende teneur van de uitspraken kan zo worden samengevat dat de ziektebeelden in de afgelopen decennia zijn veranderd. Dankzij de uitgebreide arbeidsbeschermende maatregelen loopt niemand meer zulke directe risico’s als vroeger. Toch zijn stressverschijnselen en daarmee samenhangende aandoeningen wijdverbreid … en soms niet minder gevaarlijk. Psychische en gedragsstoornissen komen, samen met aandoeningen aan de luchtwegen, op de tweede plaats op de lijst van meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim. De meest voorkomende aandoeningen zijn die van het musculoskeletaal systeem en van het bindweefsel. Terwijl rugproblemen door een gebrek aan beweging leidt tot uitval, lijden sommige mensen ook aan het ‘sick-building-syndroom’: ze klagen over hoofdpijn en misselijkheid, waarvan de oorzaak wordt gezocht in de uitwaseming van meubilair of vloerbedekking.

Kan de kantooromgeving ertoe bijdragen ziekteverzuim tot een minimum terug te brengen?

Als het erom gaat de gezondheid te bevorderen, kan het belangrijk zijn je medewerkers een werkomgeving te bieden waarin ze zich prettig voelen en die hen voldoende ruimte biedt voor waar ze zelf behoefte aan hebben. Maar aan welke eisen moet de inrichting voldoen? Dat wordt vastgelegd in bindende regels: allereerst moet het interieur gemaakt zijn van materialen die geen gezondheidsproblemen veroorzaken, en die – met als trefwoorden ergonomie en geluidsreductie – gezond, productief en gemotiveerd werken mogelijk maken.

Johannes Andreas Brennig, bij König + Neurath werkzaam op de afdeling Productecologie en -certificering, beschrijft de uitdaging als volgt: “Mensen in Midden-Europa verblijven vandaag de dag gemiddeld 90% van de tijd in binnenruimten. Het is daarom des te belangrijker om te zorgen voor een gezonde en kwalitatief goede binnenlucht. Door de keuze van verantwoorde materialen kunnen wij er zeker van zijn dat onze producten voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van schadelijke stoffen en emissies. Dit tonen wij aan door onafhankelijke tests.”

Producten van König + Neurath zijn meervoudig gecertificeerd voor wat betreft hun schadelijke stoffen, emissies, kwaliteit, duurzaamheid en productveiligheid. Wij hebben besloten om gebruik te maken van testprocedures die nationaal en internationaal aan de hoogste eisen voldoen. In het kader van een duurzaamheidsbeoordeling volgens de Amerikaanse BIFMA-LEVEL®-standaard hebben wij de emissies van het merendeel van onze stoel- en kantoormeubilair-portfolio’s laten beoordelen. Alle onderzochte programma’s kregen een certificering volgens SCS Indoor Advantage Gold. Naast deze emissiebeoordeling laat König + Neurath de belangrijkste producten controleren op schadelijke stoffen en emissies door de firma TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Door jaarlijkse controletests biedt deze certificering een bijzonder hoog betrouwbaarheidsniveau.

Onze producten kunnen zijn voorzien van de volgende product- en duurzaamheidscertificaten:

  • Gekeurde veiligheid (GS): Garandeert dat onze producten voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen van de Duitse productveiligheidswet.
  • Ergonomiekeurmerk: Garandeert dat producten eenvoudig en efficiënt in het gebruik zijn en dat negatieve gevolgen voor de gezondheid en lichamelijke belastingen ook bij een langdurig gebruik tot een minimum worden beperkt.
  • Quality Office: Is een kwaliteitsaanduiding op basis van diverse criteria voor hoogwaardige producten, deskundig advies en service-op-maat en staat voor goede kantoorinrichtingen.
  • TÜV materiaal- en emissietests: Schadelijke stoffen en emissies in onze producten zijn uitgesloten resp. strikt gelimiteerd, zodat door het gebruik van de producten gevaar voor de gezondheid is uitgesloten. De controle gaat de wettelijke voorschriften te boven.
  • Indoor Advantage Gold: Op risico gebaseerd onderzoek naar emissies. Zorgt ervoor dat strenge emissiegrenswaarden in acht worden genomen.
  • BIFMA LEVEL: Beoordeelt de vier toepassingsgebieden Materiaal, Energie & sfeer, Gezondheid van mens en ecosysteem alsook maatschappelijke verantwoordelijkheid in drie certificeringsniveaus. Daarom kan dit worden beschouwd als een uitgebreide duurzaamheidsstandaard. Al onze onderzochte producten bereiken LEVEL 2.

Gebruikte bronnen:

Sussebach, H. (30 oktober 2019). Infarcten op alle niveaus. Die Zeit, p. 26v.

Federaal Milieuagentschap: (7 november 2017). Sick Building syndroom. Geraadpleegd op 13-11-2019, afkomstig van www.umweltbundesamt.de/en/topics/health/assessing-environmentally-related-health-risks/environmental-medicine/the-sick-building-syndrome-sbs

Federaal Milieuagentschap (9 mei 2019): Commissie voor de richtwaarden van binnenruimten Geraadpleegd op 15-11-2019, van https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/german-committee-on-indoor-guide-values

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben