Mobiel werken

WAAR WERK JE? TRAP, KLIP, KANTOOR OF KEUKENTAFEL?

Onze toekomstige werkplekken

Ze klappen in de camper hun laptop open met uitzicht op de oceaan, chatten op het centrale plein van hun favoriete metropool met hun collega of plannen thuis tijdens het koken de vergadering van morgen. De generaties Y en Z willen flexibeler werken. Wat ook te zien is aan het almaar stijgende aantal digitale nomaden.

In het architectuurtijdschrift md houdt Mark Philipps, professor voor experimentele ruimte aan de Hogeschool Coburg, zich bezig met belangrijke bronnen van inspiratie voor werkplekconcepten. Daarvoor kijkt hij naar de behoeften van de mensen die onze economie al spoedig nog duidelijker mede vorm zullen geven, en stelt de vraag aan de orde waaraan wij een heel onderzoek hebben gewijd: “Hoe willen de talenten van morgen werken?” 

In het artikel “Coöperatief plannen” in md Magazin pleit prof. Mark Philipps ervoor – met het oog op de veranderde behoeften van jonge talenten – werkplekconcepten te ontwikkelen die een ruimtelijke en temporele flexibiliteit waarborgen, en het comfort waarvan in huis of op zogeheten Third Places wordt genoten, ook in de kantoorlandschappen te introduceren. 

Per slot van rekening is 78% van de werknemers ervan overtuigd dat de inrichting van de werkplek hun productiviteit rechtstreeks beïnvloedt, aldus een van de resultaten van ons onderzoek, dat wij in 2020 samen met het Handelsblatt Research Institute hebben uitgevoerd. Hierin presenteerden wij de resultaten van een representatieve enquête onder mensen van de generatie Z en van werkgevers uit de middenstand en concerns.

Het kantoor blijft belangrijk. Maar in welke vorm?

Ook al brengt het thuiswerken, op de flexibele werkplek of waar ook ter wereld voordelen met zich mee – de jongere werknemers willen niet volledig afstand doen van het klassieke kantoor in het bedrijf. Het gaat veeleer om zelfstandigheid. Of zoals prof. Mark Philipps het uitdrukt: “Het gaat erom dat je een gelukkiger mens bent als je zelfstandig werkt.”

Bovendien neemt – tot verdriet van vooral leidinggevenden, aldus een onderzoek van het DIND (het Duitse innovatieinstituut voor duurzaamheid en digitalisering) – de creativiteit van teams af wanneer de medewerkers over verschillende plaatsen zijn verspreid. Dat bemoeilijkt product- en procesinnovaties, aldus het trendonderzoek “De toekomst van het werken – middenstand en mobiel werken”. Als een reden hiervoor beschouwt men ook de niet-ideale digitale uitrusting, vooral van middenstandsbedrijven

Het gaat erom dat je een gelukkiger mens bent als je zelfstandig werkt.

Wat dit betekent voor de vormgeving van kantoorruimten

Wens en werkelijkheid liggen vaak nog uit elkaar. In bedrijven wordt het beeld vaak bepaald door een tamelijk monotone inrichting van de kantoorruimten met rijen werkplekken en vergaderruimtes, hier en daar opgevrolijkt door inmiddels vertrouwde concepten als activiteitsgestuurd werken, het innovatievere co-werken of loungeruimtes. Onze analyses, die wij uitvoeren met behulp van onze adviestool, de WORK.CULTURE.MAP, laten zien dat het oorspronkelijke concept van de kantoorinrichting toont hoe digitaal, flexibel en democratisch de arbeidscultuur is. Of zoals Mark Phillips het noemt: “De ruimten zijn niet ontworpen voor verschillende behoeften en kunnen individuele, flexibele en spontane manieren van werken niet optimaal ondersteunen”. Wat kunnen we daaraan doen? 

De mobiele werkomgeving zoekt naar een interieurontwerp voor mensen – met authentieke concepten waarin verschillende persoonlijkheden zichtbaar zijn. Gerealiseerd met duurzame oplossingen en even duurzame materialen. Er is vraag naar flexibele ruimtestructuren die op elk gewenst moment op nieuwe behoeften kunnen worden ingesteld. De ruimtearchitectuur en inrichting kan zo situationeel en coöperatief worden vormgegeven, bijvoorbeeld op basis van de inzichten die we met onze WORK.CULTURE.MAP hebben verworven en die we visualiseren met nieuwe doelbeelden en aansluitend gezamenlijk realiseren met innovatieve meubelconcepten.

Meubilering met maximale flexibiliteit

Wij van König + Neurath hebben deze methode al enkele jaren geleden tot ons motto gemaakt. Wij ontwikkelden sindsdien een groot aantal meubelideeën die niet alleen duurzaam en individueel vorm te geven, maar ook qua tijdsaspect maximaal flexibel zijn: zo zijn onze podiumelementen bijvoorbeeld geschikt als mobiele vergaderoplossing, maar kunnen ze ook voor het samen leren of discussiepanels worden gebruikt en op elk gewenst moment nieuw worden samengesteld en verplaatst. Hetzelfde geldt voor onze NET.WORK.PLACE Organic gestoffeerde zitlementen, die spontaan nieuwe werkplekken kunnen inrichten omdat ze dankzij hun wielen probleemloos verplaatsbaar zijn. 

Ons tafelsysteem TALO.YOU kan voor elke nieuwe uitdaging weer worden omgebouwd. En mocht het eenpersoons bureau op zeker moment niet meer nodig zijn, dan kan het tafelsysteem worden veranderd in een werktafel of vergaderopstelling.

Wij refereren in dit artikel aan:

Phillips, M. (2022, 27 oktober). Coöperatief plannen, thuiswerkplekken en ‘third places‘ als bron van inspiratie voor werkplekconcepten. md. https://www.md-mag.com/themen/office/bueroplanung/kooperativ-planen/

Schalk, N. (2022, 13 mei). NEW WORK IS MEER DAN THUISWERKPLEK. https://www.hs-coburg.de/news-detailseite/new-work-ist-mehr-als-homeoffice.html

Cebra (2022, 3 augustus). Trendonderzoek: Thuiswerkplek perkt de creativiteit bij het werken in. https://www.cebra.biz/news/praxis/03-08-2022-homeoffice-schraenkt-kreativitaet-beim-arbeiten-ein/

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben