Innovatie en communicatie

Innovatie door samenwerking

COMMUNICATIE + IDEEËN + RUIMDENKENDHEID = INNOVATIE

König + Neurath is een traditionele Duitse onderneming met een internationale actieradius. Wij ontwerpen arbeidsculturen en begeleiden bedrijven bij veranderingsprocessen – in Duitsland en daarbuiten.

Als je een blik over de grens werpt, zie je dat innovaties op zeer verschillende manieren geïnitieerd en opgepakt worden. De vraag hoe innovatie buiten Duitsland wordt beleefd, stelden we aan de orde in een gesprek met Han Proost, Hoofd Verkoop van König + Neurath Nederland, de architect Joep Verheijen, adviseur en projectmanager Floris Treffers en psycholoog Jos van der Wielen. Vanuit het König + Neurath hoofdkantoor in Karben namen Cornelius Müller-Schellhorn (Design en Ontwikkeling) en Georg Frech (Akademie) deel aan de door Carina Hölzer (Afdeling Planning) geïnitieerde discussie over kwesties als: Wat heeft creativiteit met innovatie te maken? In hoeverre staan wij open voor nieuwe ideeën en producten? En waardoor blijf je als bedrijf langdurig concurrerend?

Hoe vatten wij innovatie op?

INNOVATIE IS HET RESULTAAT VAN EEN COMMUNICATIEF PROCES

Wat ook de achtergrond van de gespreksdeelnemers was, ze beschreven innovatie allemaal als een communicatief totaalproces. Ze waren het er over eens dat een verandering van perspectief belangrijk is. Door van een afstand naar je eigen onderwerpen te kijken, wordt duidelijk waar het zaadje van iets nieuws kan worden geplant. Ongeacht of je nu – zoals in de oertijd rond het kampvuur – ervaringen uitwisselt of in een ontspannen sfeer in het café zit en nieuwe ideeën ontwikkelt: Het gaat om de uitwisseling.

Creatieve ideeën komen ons niet automatisch aanwaaien op de werkplek – ook al voldoet die aan alle voorwaarden.

ALLES IS TOEGESTAAN

In een sfeer van gezamenlijkheid en vertrouwen komen ideeën tot ontwikkeling, daar zijn de creatieve geesten rond de tafel van overtuigd. Als alles mag en er geen grenzen zijn – qua mogelijke haalbaarheid of qua budget – dan kan creativiteit ontstaan. De juiste instelling, de bereidheid tot verandering en een proactieve foutencultuur zijn de voorwaarden voor het op gang komen van innovatieve processen. Daarbij is het belangrijk om te weten dat een inspirerende werkomgeving weliswaar bevorderlijk is, maar dat creativiteit zich nochtans niet vanzelf op de werkplek aandient. Vaak kan iets revolutionair nieuws opborrelen als we bijv. aan het relaxen zijn of onderwerpen op een speelse manier benaderen.

Kreative Ideen kommen uns nicht automatisch am Arbeitsplatz – auch wenn er alle Voraussetzungen dafür erfüllt.

Cornelius Müller-Schellhorn, Ontwerp en ontwikkeling bij König + Neurath

Innovatie in internationaal perspectief

HOE INNOVATIEF ZIJN WIJ?

Is het slechts een subjectief gevoel, of bestaan er wat betreft de bereidheid om te innoveren verschillen tussen landen? Juist als we kijken naar bedrijfscultuur en nieuwe manieren van werken wordt duidelijk dat belangrijke impulsen uit het buitenland komen. Het idee van flexibel werken stamt uit de VS. Als het om de implementatie ervan gaat, zijn de Nederlanders de Duitsers vaak een stap voor. Het volk van ontdekkingsreizigers was niet alleen eeuwen geleden al op zoek naar verre kusten, ook vandaag de dag worden vernieuwingen als vanzelfsprekend in het leven geïntegreerd. Of het nu gaat om ‚tiny houses‘, arbeids- of mobiliteitsconcepten – Nederlanders staan open voor vernieuwing.

Ik beschouw ons fietsland als open-minded, multicultureel en tolerant.

Joep Verheijen, architect

Waarom openheid belangrijk is

PARTNERSCHAP EN PARTICIPATIE

In onze teams komen verschillende competenties op het gebied van planning, advies en bedrijfsbegeleiding samen. Veel nieuwe dingen ontstaan uit de combinatie van verschillende benaderingen. Een voorbeeld hiervan is de showroom van König + Neurath in Amsterdam. De vormgeving en het concept van de showroom in Amsterdam zijn ontstaan in een innovatieve brainstorm van het Nederlandse adviesteam Joep Verheijen en Floris Treffers en werd uitgebreid met de bewuste keuze van actieve partners in de showroom. In de open opgezette ruimte werden naast de werkomgevingen van König + Neurath oplossingen op het gebied van mediatechniek, vloeren en hospitality (een koffiecorner) gezamenlijk gepresenteerd.

De diversiteit van talenten, competenties en persoonlijkheden is een stimulans voor innovatie.

Carina Hölzer, interieurarchitect

InnovationLab en Networking

HOE BLIJVEN BEDRIJVEN INNOVATIEGERICHT?

Het enthousiasme voor het netwerken zit onze Nederlandse buren praktisch in de genen. Voor hen is de toekomst van ideeënontwikkeling een combinatie van netwerken, gedachtenwisseling en het innovatief omgaan met de meest recente technische mogelijkheden en tools. Onze internationale vestigingen geven belangrijke impulsen voor de productontwikkeling. Juist de Nederlandse showroom wordt actief gebruikt voor evenementen, workshops en meetings, waardoor steeds weer innovatieve processen in gang gezet worden die het bedrijf als geheel opnieuw inspireren.

Netwerken heeft voor ons een hoge prioriteit, daarom zijn ook sociale media voor ons van grote betekenis als een bron van impulsen.

Han Proost, verkoopdirecteur König + Neurath Nederland

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben