Goede ruimte-akoestiek

Ruimten gezond inrichten

Hoe uiterlijk en akoestiek de ruimtebeleving beïnvloeden

Richt men ruimten tegenwoordig zo efficiënt en rendabel mogelijk in? Of zodanig dat mensen van diverse pluimage zich er prettig in voelen? Het kan allebei! Want ook als kantoren momenteel vaak kritisch worden doorgelicht op hun efficiency, hoeft een beperkte ruimte niet noodzakelijk een nadelige uitwerking te hebben op comfort en gezondheid.

Bij de inrichting van een kantoor is de uitdaging om te zorgen voor het juiste evenwicht tussen communicatie en concentratie. Want beide zijn centrale factoren voor het gezamenlijk behalen van een goed resultaat. Terwijl kleuren, stijlen en materialen inderdaad afhankelijk van de smaak verschillend worden beoordeeld, hebben sommige inrichtingsfactoren ook objectief gezien een directe invloed op het gevoel van behaaglijkheid: een goede verlichting, ventilatie en akoestiek hebben altijd een positief effect op de individuele beleving. Om meer over de akoestische verbetering van ruimten te weten te komen, spraken wij met akoestiekspecialist Uwe Seubert, die in kort bestek belangrijke inzichten te berde bracht.

Waaraan herken je een goede akoestiek?

Allereerst is het zaak zeer zorgvuldig te luisteren. En vervolgens moet je kijken naar de ingebouwde materialen of zelfs ontbrekende maatregelen. Vaak is het de relatief goede geluidsabsorptie die problemen veroorzaakt bij de ongewenste spraakverstaanbaarheid. Daarom is het samenspel van absorptie en afscherming belangrijk voor een optimale akoestiek.

Hoe analyseert een professionele akoesticus de ruimtekwaliteit?

De geluidsdeskundige Uwe Seubert biedt zijn klanten een 360°-analyse die zo mogelijk rekening houdt met alle invloeden op werkenden: arbeidsorganisatie, procesplanning, ruimtelijke omstandigheden, tot en met de realisatie van meubelconcepten. Al met al interdisciplinair teamwerk waarbij hij bij voorkeur kiest voor de samenwerking met König + Neurath.

En vervolgens: hoe verbeter je de akoestiek?

Omdat veel factoren een rol spelen, leiden zeer verschillende maatregelen tot een resultaat. Er is geen standaardantwoord voor de akoestische professional, maar toch verwijst hij naar het wegnemen van storende factoren: de diverse spraakfrequenties kunnen worden geabsorbeerd met akoestische materialen, zodat de zogeheten nagalmtijd wordt verkort. In de ruimte geplaatste geluidsschermen fungeren als geluidsbarrières. De schetsen voor de geluidsverspreiding laten zien hoe afschermingen in de praktijk werken.

Hoe kun je de akoestiek op de werkplek met eenvoudige middelen verbeteren?

Experts wijzen erop dat een goede ruimtelijke akoestiek altijd het samenspel is van vele maatregelen. In een eerste stap helpt het volgende inzicht: als ik iemand op kantoor zonder glasplaat of andere doorzichtige barrières kan zien, kan ik hem of haar ook horen. Voor de korte afstand is dat geen probleem, en zelfs gewenst, maar bij grotere afstanden komen er storende factoren aan het licht. Dan komt het er op aan de directe geluidsverbinding te onderbreken door het aanbrengen van barrières. Op zichzelf gezien is dat nuttig, ook al vormt het nog geen uitgebreide totaaloplossing.

Goede werkomgeving voor efficiënt werken

Mensen ervaren geluiden al naargelang de omstandigheden verschillend. Toch is lawaai de meest genoemde storingsbron op kantoor. Een goede akoestiek is het resultaat van de meest uiteenlopend maatregelen als vloerbedekking, textiel (gordijnen of ook akoestische afbeeldingen) en meubilair (scheidingswanden, panelen of akoestisch werkzame fronten van meubels) tot en met geluidsabsorberende verlichting. Al deze factoren hebben bovendien een multifunctioneel karakter: zo worden textiele stoffen en diverse oppervlaktekwaliteiten vaak geassocieerd met comfort; ruimteverdelers – afschermingen of meubilair – zorgen voor privacy. Hoe u uw ruimten ook akoestisch verbetert, de winst is enorm. Wij ondersteunen u daarbij graag.

Op een beeldschermwerkplek mag volgens de Duitse werkplaatsverordening en de VDI-richtlijn het geluidsniveau voor geestelijke activiteiten gemiddeld op een achturige werkdag maximaal 55 dB(A) bedragen. 55 cB(A) is een volume dat tussen zachtjes en normaal spreken ligt.

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben