Flexibiliteit

Hoe flexibel bent u?

Het trefwoord van het Nieuwe Werken kort toegelicht

Iedereen heeft de mond vol van ‘flexibiliteit’. Het concept is afkomstig uit de softwareontwikkeling en heeft zich sinds het begin van het nieuwe millennium steeds verder ontwikkeld tot een succesformule in het projectmanagement. Ook wij houden rekening met flexibiliteit als aspect bij de analyse van arbeidscultuur met onze WORK.CULTURE.MAP.

Je kunt vandaag de dag onderscheid maken tussen flexibele waarden, principes en technieken, waaruit op hun beurt flexibele methoden worden afgeleid. Maar welk voordeel leveren die flexibele methoden überhaupt op? Kort samengevat: ze zijn een zinvol hulpmiddel dat het ons mogelijk maakt om in te spelen op het hoge werktempo en de steeds sneller veranderende randvoorwaarden en behoeften, en om flexibeler te kunnen reageren. Met flexibele methoden kunnen ook onduidelijke taken met succes worden uitgevoerd – tegen lagere kosten en met een succesvol tijdmanagement.

Flexibele waarden

Hierbij gaat het om een houding die meer oog heeft voor personen en hun interacties dan voor processen en hulpmiddelen. In projecten wil men zich bijv. meer concentreren op de samenwerking met de klant dan op contractuele onderhandelingen. Op verandering wordt snel gereageerd, plannen worden sneller naar de prullenbak verwezen.

Flexibele processen

Img

Flexibele technieken

Als het kader voor een project staat, worden de flexibele technieken toegepast. Hier enkele voorbeelden:

  • Takenbord: overzicht van lopende taken
  • Gebruikssituaties: praktijkgevallen, behoeften vanuit het oogpunt van de klant beschrijven
  • Dagelijkse staande vergaderingen: efficiënte statusvergaderingen, dagelijkse staande besprekingen
  • “Werk in uitvoering” afbakenen ("Work-in-Progress-Limits"): afbakenen van parallelle bezigheden ter bescherming van de productiviteit
  • Burn-Down-grafieken: visualisatie van de werkstatus
  • Tijdtoewijzing: (strikt) vaste termijnen
  • Planning Poker: dynamische methode voor het inschatten van kosten
  • Bedrijfswaarde: het zo vroegtijdig mogelijk creëren van gebruiksnut voor de klant
  • Definition of Done: vooraf afgesproken criterium om te bepalen of een taak is uitgevoerd

Voor dit artikel zijn wij geïnspireerd door:

https://www.haufe.de/personal/hr-management/agile-methoden-definition-und-ueberblick_80_428832.html

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben