Ecovadis

Kwaliteit, duurzaamheid en verantwoordelijkheid

König + Neurath krijgt opnieuw in 2019 de EcoVadis status “Gold”

Komt u de afkorting CSR de laatste tijd steeds vaker tegen? Corporate Social Responsibility (maatschappelijk verantwoord ondernemen) staat voor de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven.

Daarvan is de vakinformatie-portal Haufe overtuigd: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet de kernactiviteit van elk bedrijf zijn en als bedrijfsbrede managementtaak worden beschouwd.” Wij vinden dat het een zinvolle mogelijkheid is om de maatschappelijke ontwikkelingen mede te ondersteunen en de eigen invloed te benutten om de wereld een beetje beter te maken.

König + Neurath heeft als lokaal producerend, traditierijk familiebedrijf duurzaam ondernemen tot een van zijn belangrijkste bedrijfswaarden uitgeroepen. Wij verstaan daaronder het ondernemen binnen ecologische grenzen, om onze bestaansvoorwaarden op lange termijn veilig te stellen. Om dat te bereiken, streven wij naar een gesloten materiaalkringloop en houden wij bovendien rekening met sociale en economische belangen. Onze inzet voor meer duurzaamheid omvat onder meer het bieden van zinvol werk en een aantrekkelijke werkplek aan onze medewerkers.

Ecologische, economische en maatschappelijke kernwaarden kunnen bij ons niet los van elkaar worden gezien.

Ze zijn bepalend voor de op waardering gebaseerde omgang in ons bedrijf – van onze medewerkers onderling, met onze klanten en met onze zakenpartners en leveranciers.

Wat doen wij om ‘duurzaam’ te handelen?

Ons ecologisch handelen begint bij de productontwikkeling: het houdt rekening met wensen van de klant, maar ook met factoren als het zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen, materiaalkeuze, reparatievriendelijkheid, herbruikbaarheid, duurzaamheid en de onschadelijkheid van de materialen. König + Neurath verplicht zich om de uitgangspunten op het gebied van milieubescherming, energie-efficiëntie en veiligheid in alle productie- en fabricagebelangen te respecteren. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe producten en productieprocessen letten wij altijd op een optimaal gebruik van de aanwezige hulpbronnen. Met onze hoge productkwaliteit en het duurzame design zorgen wij ervoor dat onze meubels en interieuroplossingen lang in gebruik zijn.

Onze managementsystemen, initiatieven en leveranciersstructuur

Kern van onze verantwoordelijkheid als onderneming is het geïntegreerde, procesgerichte managementsysteem, dat is gecertificeerd volgens de internationale managementnormen DIN EN ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), DIN EN ISO 14001 (milieumanagement) en DIN EN ISO 50001 (energiemanagement).

König + Neurath is bovendien sinds maart 2016 deelnemer van het Global Compact van de VN en ondersteunt de tien principes voor een socialere en meer ecologische mondialisering.

Voor onze leveringsketen betekent dit dat de desbetreffende milieu- en sociale normen en internationale overeenkomsten vanzelfsprekend worden nageleefd. In 2018 hadden wij 685 leveranciers, waarbij ca. 84% van het totale inkoopvolume werd betrokken van in Duitsland gevestigde bedrijven. De resterende toeleveranciers zijn eveneens gevestigd in de Europese economische ruimte.

EcoVadis: onafhankelijke beoordeling van onze CSR-prestaties

König + Neurath laat zijn CSR-maatregelen jaarlijks door EcoVadis beoordelen. Het is de bedoeling de kwaliteit van het CSR-management consequent te monitoren en te verbeteren. De EcoVadis-beoordeling richt zich op 21 criteria, die zijn ingedeeld in vier overkoepelende aandachtsvelden: milieu, arbeids- & mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Deze 21 criteria zijn op hun beurt gebaseerd op internationale CSR-standaarden, die worden weergegeven in eenvoudig te lezen scorekaarten met een puntenaantal van nul tot honderd en medailles (brons, zilver en goud). Ook in 2019 heeft König + Neurath de EcoVadis Gold status bereikt.

Img

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben