Duurzaamheid op WORK.CULTURE.CAMPUS

Stap voor stap naar meer duurzaamheid

Duurzaam handelen is essentieel voor het in stand houden van de voorwaarden voor ons bestaan. Als productiebedrijf dragen wij een bijzondere verantwoordelijkheid. Egon König, jarenlang de enige eigenaar, was zich daar al vroeg van bewust toen hij zei: “Duurzaamheid is de eerste vereiste van onze bedrijfsvoering. Want alleen een bedrijf dat geeft om de toekomst, kan zelf een toekomst hebben.” Dit is onze insteek, die wij in onze vestiging – de WORK.CULTURE.CAMPUS – in de praktijk brengen. Stap voor stap, door modernisering, mentaliteitsverandering en nieuwe technologieën.

Voor bezoekers is de WORK.CULTURE.CAMPUS vooral onze showroom. Hier tonen wij onze interieuroplossingen en manier van werken en waarvoor wij als merk staan. Maar de WORK.CULTURE.CAMPUS is heel wat meer – het is onze hele locatie met bijna 70.000 m2 productieoppervlak, waar we ongeveer 12.000 meubels per week produceren. Het is onze verantwoordelijkheid om de WORK.CULTURE.CAMPUS, met alles wat daarbij hoort, zo duurzaam mogelijk vorm te geven. Als een van de toonaangevende merken voor kantoormeubilair en ruimtesystemen voldoen wij nu al aan de hoogste ecologische eisen, zowel op proces- als productniveau. De volgende drie aspecten zijn daarbij van essentieel belang:

Ten eerste: onze productielocatie

Made in Germany: Wij produceren uitsluitend in onze hoofdvestiging in Karben. Onze leveranciersstructuur is regionaal gericht op Duitsland en de buurlanden – dat bespaart emissies door lange transportafstanden en voldoet tegelijkertijd aan de hoge eisen die worden gesteld aan de bescherming van het milieu en aan sociale criteria in de leveringsketen. De ruimtelijke nabijheid bevordert ook de kwaliteit en het partnerschap in de samenwerking met onze leveranciers. In 2021 kwam meer dan 84% (gemeten aan het inkoopvolume) van onze leveranciers uit Duitsland. Dat wij de onderscheiding “Meubilair made in Germany” mogen voeren, laat zien dat wij voldoen aan strenge kwaliteitscriteria en dat het voor de kwaliteit belangrijke productieproces hoofdzakelijk in Duitsland plaatsvindt.

Ten tweede: onze productieomstandigheden

Niet alleen de locatie, maar ook de productie zelf is duurzaam ingericht. Een goed voorbeeld hiervan is ons nieuwe hoogbouwmagazijn, dat door zijn werkwijze natuurlijke hulpbronnen ontziet. Het innovatieve aan het hoogbouwmagazijn zelf is de volledig geautomatiseerde werkwijze, die processen verbetert en storingen beperkt. Zo kunnen onze medewerkers zich bezighouden met andere werkzaamheden die niet door machines kunnen worden overgenomen, en we werken efficiënter. Bovendien is het magazijn ontworpen als lage-energiehal – voor het onderhoud is geen enkele verwarmingsenergie nodig. Het dak van de hal is van groen voorzien om het bebouwde oppervlak ecologisch op te waarderen.

Ten derde: maatregelen ten gunste van het klimaat

Ons energieverbruik en onze emissies zijn aspecten waarmee wij ons voortdurend bezighouden en die wij doorlopend verbeteren. Wij werken er aan ons energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Daarvoor meten wij het verbruik op veel verschillende plaatsen, controleren deze met een software en kunnen op basis van deze gegevens regelmatig verbeteringen aanbrengen. De permanente verbetering van de energieprestatie wordt sinds 2015 via het gevestigde energiebeheer volgens DIN EN ISO 50001 geregeld. Van 2018 tot 2019 kon het hele energieverbruik zo bijvoorbeeld met 6,7% worden verlaagd (de twee corona-jaren laten we hier bewust buiten beschouwing, omdat deze door de bijzondere omstandigheden niet representatief zijn). Wij produceren elk jaar ca. 100.000 kWh stroom met onze eigen fotovoltaïsche installatie. Al deze maatregelen leiden ertoe dat wij onze CO₂-uitstoot aanmerkelijk hebben kunnen beperken. Zo veroorzaakten wij in 2015 nog 11.413 t CO₂. Al in het jaar 2019 konden wij onze CO2-uitstoot met ca. 32,4% tot 7.719 t CO2 verlagen – ondanks een aanzienlijke omzetstijging in dezelfde periode.

Hetzij klein of groot: elke stap in de richting van duurzaamheid telt

Deze drie aspecten hebben betrekking op slechts enkele van de maatregelen die wij op onze WORK.CULTURE.CAMPUS in de praktijk brengen. Wij doen er alles aan om het milieu te ontzien – ook met ‘kleine’ maatregelen in het dagelijks werk, zoals bijvoorbeeld met een correcte scheiding van afval. De investering in ledverlichting zorgde bijvoorbeeld voor ca. 56% energiebesparing bij de verlichting. En ook personeelsmanagement behoort voor ons tot het onderwerp duurzaamheid. De gemiddelde duur van een dienstverband bedraagt bij ons ongeveer 15 jaar. Minder personeelsverloop betekent niet alleen minder kosten en moeite, maar ook een sterkere identificatie van de medewerkers met het bedrijf en de op de WORK.CULTURE.CAMPUS heersende arbeidscultuur. Dat heeft een positieve invloed op het streven om bewust en behoedzaam/ om te gaan met de bestaande infrastructuur – en ertoe bij te dragen deze zodanig te verbeteren dat zij zo weinig mogelijk effecten op het milieu heeft.

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben