Impressum

König + Neurath AG

Industriestraße 1
61184 Karben
Duitsland

Phone +49 6039483-0
E-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.com

Zetel van de vennootschap:
Karben

Raad van bestuur van de König + Neurath AG:

 • Marc W. Lorch, CEO
 • Dirk Fischer, COO

Raad van commissarissen van de König + Neurath AG:

 • Thomas M. Reimann (Voorzitter)
 • Viktoria König
 • Alexander Schäfer

Inschrijving in handelsregister bij:
kantongerecht Frankfurt, HRB-nr. 72204

BTW-ID-nr.:
DE182021934

WEEE-Reg.-No. :
DE 79873213

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De op de website beschikbare bijdragen zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en dienen niet als advies in specifieke gevallen. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie en gegevens op de website correct en actueel zijn in overeenstemming met § 7 (1) van de Duitse Telemedia Wet (TMG). Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens volgens §§ 8 tot 10 TMG. Aansprakelijkheid voor de inhoud van de opvraagbare informatie is uitgesloten, voor zover er geen sprake is van opzettelijke of door grove nalatigheid veroorzaakte onjuiste informatie. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend wordt. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via een hyperlink bereikt worden. Voor de inhoud van de gelinkte sites zijn uitsluitend de beheerders ervan verantwoordelijk. Wij nemen de inhoud van deze websites uitdrukkelijk niet over als de onze en kunnen daarom niet instaan voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de inhoud. Toen de link voor het eerst werd geplaatst, hebben wij de externe inhoud gecontroleerd om na te gaan of deze aanleiding zou kunnen geven tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Wij zijn echter niet verplicht om de inhoud waarnaar wij in ons aanbod verwijzen voortdurend te controleren op wijzigingen die aanleiding zouden kunnen geven tot een nieuwe verantwoordelijkheid. Alleen indien wij vaststellen of door anderen ervan in kennis worden gesteld dat een bepaalde aanbieding waarnaar wij een link hebben gelegd, aanleiding geeft tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, zullen wij de verwijzing naar deze aanbieding verwijderen, voor zover dit technisch mogelijk en voor ons redelijk is.

Copyright

De door de exploitant van deze website gemaakte inhoud en werken op deze website vallen onder het Duitse auteursrecht. Alle bijdragen van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé-gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Verplichting tot het verstrekken van informatie over arbitrageprocedures voor consumenten

König + Neurath AG is in principe niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Fotocredits (algemeen)

Op onze website worden voornamelijk foto's, grafieken en andere media gebruikt die speciaal voor König + Neurath AG zijn vervaardigd. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van door derden geproduceerde media. Een overzicht van fotografen, fotoagentschappen, enz. vindt u hier:

Foto credits (werk in opdracht):

 • Farideh Diehl - freelance fotograaf
 • Viktoria König
 • Wolfgang Uhlig - freelance fotograaf
 • Jörg Ladwig - freelance fotograaf
 • Hartmut Nägele - freelance fotograaf
 • Lutz Sternstein - freelance fotograaf

Foto credits (foto agentschappen):

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben