Hartmut Hagemann nieuwe bestuursvoorzitter

König + Neurath benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

Hartmut Hagemann nieuwe CEO

Om het bedrijf toekomstbestendig te positioneren en de sterke kanten en mogelijkheden optimaal te benutten, heeft de raad van commissarissen dhr. Hartmut Hagemann tot nieuwe bestuursvoorzitter benoemd.

“De heer Hagemann is geen onbekende voor de raad van commissarissen en de aandeelhoudersfamilie. Al vele jaren hebben zij grote waardering voor met name zijn analytische vaardigheden, zijn uitgesproken klant- en servicegerichtheid en zijn commerciële denken en handelen. Met zijn sterke doelgerichtheid zal hij het bedrijf bij de toekomstige strategische koers samen met het bestuur en de medewerk(st)ers naar de toekomst leiden”, aldus de voorzitter van de raad van commissarissen Karsten Helber.

Hartmut Hagemann, bestuursvoorzitter van de König + Neurath AG

Daarnaast hebben de firma König + Neurath AG en Michael Cappello in goed en vriendschappelijk overleg besloten de samenwerking te beëindigen. In dit verband heeft de heer Cappello per direct zijn functie neergelegd. Vóór de coronapandemie werd hij aangewezen als bestuurswoordvoerder voor de portefeuille ondernemingsstrategie, marketing en verkoop en was actief betrokken bij tal van maatregelen om het bedrijf door de uitdagingen van de pandemie te loodsen.
“De positionering van het merk en een servicegerichte heroriëntatie van de nationale en internationale verkoop vormen de basis voor een succesvolle toekomst van de firma König + Neurath AG”, zei Michael Cappello. König + Neurath AG dankt de heer Cappello voor zijn korte maar intensieve inzet in enerverende tijden en wenst hem alle goeds voor de toekomst.

Voel je vrij om direct contact met ons op te nehmen:

König + Neurath Nederland

+31 20 4109410
Mail ons
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam

Loading data