UN GLOBAL COMPACT en certificeringen

Verantwoordelijk ondernemingsbestuur

Kern van onze verantwoordelijkheid als onderneming op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming is het geïntegreerde, procesgerichte managementsysteem van König + Neurath. Dit is gecertificeerd volgens de internationale managementnormen DIN EN ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), DIN EN ISO 14001 (milieumanagement) en DIN EN ISO 50001 (energiemanagement). Bovendien is de meerderheid van onze producten meervoudig gecertificeerd.

en het jaarlijkse voortgangsverslag

UN Global Compact is de naam van het grootste en belangrijkste initiatief voor verantwoord ondernemen wereldwijd. De idee achter UN Global Compact is een inclusieve en duurzame wereldeconomie op basis van tien universele principes.

König + Neurath maakt deel uit van dit initiatief en heeft in 2016 de verklaring ondertekend waarmee bedrijven zich verplichten tot het naleven van bindende beginselen in kwesties op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu- en klimaatbescherming en voorkoming van corruptie. Het jaarlijkse voortgangsverslag (Communication on Progress, afgekort COP) is een belangrijk uitgangspunt voor onze betrokkenheid bij UN Global Compact. Het is ons centrale instrument om onze prestaties op deze gebieden transparant weer te geven. De meest recente versie van het jaarlijkse voortgangsverslag voor het boekjaar 2018 is hier ter inzage beschikbaar.

Img

EcoVadis stelt totaalratings op het gebied van bedrijfsverantwoordelijkheid (Corporate Social Responsibility, CSR) aan bedrijven beschikbaar. Deze rating omvat een groot aantal niet-financiële managementsystemen. Prestaties op het gebied van milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop worden in de beoordeling verwerkt.

De beoordelingen worden weergegeven in eenvoudig te lezen scorekaarten met een puntenaantal van nul tot honderd en medailles (brons, zilver en goud). Ze laten tevens sterke kanten en verbeterpunten zien, waaruit actieplannen ter verbetering van de CSR-prestatie kunnen worden afgeleid.

König + Neurath laat zijn CSR-prestaties jaarlijks door EcoVadis beoordelen om het hoge niveau op het gebied van het maatschappelijk verantwoord ondernemen aan te tonen. In 2019 werd König + Neurath beoordeeld met de status xxx.

Img

BIFMA is de afkorting van Business and Institutional Furniture Manufacturers Association. Het gaat daarbij om de vakorganisatie van de Amerikaanse kantoormeubelindustrie. Het BIFMA LEVEL®-CERTIFICAAT wordt toegekend door een onafhankelijk keuringsinstituut en houdt rekening met zowel uitgebreide ecologische als sociale criteria.

Wij hebben het merendeel van ons assortiment volgens de Amerikaanse duurzaamheidsstandaard voor meubilair laten certificeren (ANSI/BIFMA e3-2014e), om te laten zien dat:

  • wij in elke stap van de verwerkingsketen letten op duurzaamheidsaspecten – voor wat betreft materiaalkeuze, gebruikte energiebronnen, gezondheid van mens en ecosysteem en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  • wij een servicebelofte doen die wij voor langere tijd nakomen.
  • de verantwoordelijkheid voor natuur en maatschappij onlosmakelijk verbonden is met onze bedrijfsfilosofie.

Overzicht van alle gecertificeerde producten

Img

Het Indoor Advantage Gold keurmerkprogramma van SCS Global Services is een van de bekendste en meest gebruikte emissielabels. Producten die zijn bekroond met het label voldoen aan strenge emissiegrenswaarden en dragen er zo op lange termijn toe bij de gezondheid van de mens te beschermen. Dankzij ons consequente gebruik van emissiearme materialen bij de productie van kantoor- en zitmeubilair is een groot aantal van onze producten met dit keurmerk onderscheiden.

Meubels met het certificaat “SCS Indoor Advantage Gold” zijn door onafhankelijke keuringsinstituten (bijv. in Duitsland door het gerenommeerde eco-instituut in Keulen) getest op de uitstoot van schadelijke stoffen. De vereisten zijn gebaseerd op de ANSI/BIFMA standaarden M7.1 en X7.1 uit de Verenigde Staten en op de Californische controlestandaard 01350 voor producten in binnenruimten (CDPH standaard methode v 1.1).

Overzicht van alle gecertificeerde producten

Img

De hoofdproducten van König + Neurath worden door TÜV Rheinland getest op schadelijke stoffen en emissies. De betrouwbaarheid is daarbij hoog, omdat daadwerkelijk elk op het certificaat genoemd product is getest op schadelijke stoffen en emissies en dit wordt gecontroleerd in jaarlijkse controletests.

Het hier getoonde logo is een voorbeeld. Een gedetailleerd overzicht van alle gecertificeerde producten vindt u hier.

Img

Voel je vrij om direct contact met ons op te nehmen:

König + Neurath Nederland

+31 20 4109410
Contacteer ons
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam

Loading data