Duurzame groei sinds 1925

Verantwoord denken. Duurzaam ondernemen.

Milieubescherming is een centraal thema van de huidige tijd. Als toonaangevend merk voor kantoormeubilair en ruimtesystemen met eigen productie in Duitsland is König + Neurath zich bewust van zijn voorbeeldfunctie – en van de eigen mogelijkheden om invloed uit te oefenen: natuurbescherming en duurzaam ondernemen vormen een belangrijk onderdeel van onze bedrijfscultuur.

Onze inzet voor het milieu komt terug in alle bedrijfsafdelingen, betreft alle medewerkers en wordt op veel niveaus zichtbaar in ons handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het louter naleven van wettelijke milieuvoorschriften. Wij willen daarnaast nog extra mogelijkheden benutten om onvermijdelijke milieueffecten zo gering mogelijk te houden. Wij streven ernaar circulair te ondernemen en materialen te recyclen om onze ecologische balans verder te verbeteren en natuurlijke hulpbronnen te ontzien.

Duurzaamheid is de eerste vereiste van onze bedrijfsvoering. Want alleen een bedrijf dat geeft om de toekomst, heeft zelf toekomst.

Egon König

Duurzaamheid als onderdeel van onze bedrijfscultuur

Steeds meer klanten willen weten waar producten vandaan komen. Ze investeren in betrouwbare kwaliteit en eerlijk geproduceerde artikelen. Ook fabrikanten produceren – gezien de beperkte natuurlijke hulpbronnen en met het oog op de toekomst – in toenemende mate zuinig, kwaliteits- en duurzaamheidsbewust. Wij streven ernaar het ecosysteem te ontzien en zo een intacte leefruimte te behouden voor toekomstige generaties.

DUURZAAMHEID BIJ KÖNIG + NEURATH

100
PROCENT

van het vrachtwagenpark voldoet aan de EURO 6 norm

90
PROCENT

van het afval is in 2018 gebruikt voor materiaalterugwinning

15
JAAR

bedraagt de gemiddelde duur van een dienstverband

Ecologisch handelen in de productie

Ecologie is bepalend voor onze verwerkingsketen. Wij verplichten ons tijdens het gehele productieproces de milieubescherming te optimaliseren. Een innovatief investeringsbeleid maakt het ons mogelijk ressourcebesparende productieprocessen, milieuvriendelijke materialen en een vooruitziende logistiek toe te passen.

Ons concept van milieuvriendelijk ondernemen begint al bij onze toeleveranciers. Zij worden regelmatig gecontroleerd op onder meer hun milieuprestaties en het naleven van sociale normen.

In het kader van ons integrale verbeteringssysteem, de K+N Excellence, worden de processen telkens weer kritisch bekeken en door de medewerkers ter plekke voortdurend verbeterd. Het uitgangspunt voor procesverbetering is onder andere het wegnemen van de oorzaken van de zeven soorten afval uit de klassieke lean teaching, waaronder wachttijden, overproductie, afkeur of onnodig transport.Dit betreft naast de traditionele eenpersoonswerkplekken ook complexe productielijnen.

Zo produceren onze assemblagelijnen sinds 2018 volgens de principes van lean management. De werkplekken zijn ontworpen om afvalvrij te zijn en de beschikbaarheid van de installaties wordt voortdurend verbeterd door preventieve, autonome onderhoudsmaatregelen. Eventuele technische of organisatorische tekortkomingen die zich voordoen (bijv. defecte persluchtleidingen) worden in de dagelijkse gang van zaken geïdentificeerd en door de medewerkers geëlimineerd. Alle installaties worden omgebouwd tot permanent aangedreven banden en worden dus geproduceerd volgens het stromingsprincipe. Dit stelt ons in staat om een constant hoge output en een stukprecies productieproces te garanderen zonder ongecontroleerde buffervoorraden.

Dit stelt ons in staat om dagelijks effectiviteit en duurzaamheid in de productie succesvol te combineren.

DUURZAME INVESTERINGEN WERPEN HUN VRUCHTEN AF

56
PROCENT

besparing op het gebied van verlichting door de omschakeling op led (investering: € 225.000, 2015-2018)

20
PROCENT/JAAR

besparing bij de opwekking van perslucht door Boge compressors (investering: € 105.000, 2019)

13
PROCENT/JAAR

besparing bij de opwekking van perslucht door Ingersoll compressor (investering: € 105.000, 2015)

Sociale aspecten, medewerkers en arbeidsprocessen

Wij creëren werkomgevingen, en het is een onderdeel van ons ondernemingsbeleid om voor onze medewerkers een werkomgeving te creëren die de wettelijke voorschriften duidelijk te boven gaat. Hierbij staan de arbeidsveiligheid en de ontplooiing van de medewerkers centraal.

  • Wij bevorderen diversiteit: mensen van verschillende etnische herkomst, huidskleur, geslacht, nationaliteit, religie of met verschillende levensbeschouwingen treffen bij ons dezelfde arbeidsomstandigheden aan. Niemand wordt benadeeld of bevoordeeld – iedereen wordt steeds met dezelfde waardering behandeld. Momenteel hebben wij medewerkers uit 29 landen in dienst.

  • Tevredenheid onder de medewerkers heeft prioriteit: Een goed werkklimaat en positieve onderlinge betrekkingen van het personeel komen onder andere tot uitdrukking in de gemiddelde verblijfsduur van de medewerkers in het bedrijf. Deze bedraagt bij ons 15 jaar.

  • Alle medewerkers werken op basis van een cao: Wij bieden een adequate beloning, een 35-urige werkweek, 30 dagen vakantie (vanaf het vierde arbeidsjaar) en een groot aantal extra’s, waaronder een ruim aanbod van activiteiten op het gebied van het bedrijfsgezondheidsmanagement.

  • Wij ondersteunen jong talent: In 2018 bevonden zich 46 jonge mensen in opleiding en volgden er twee een jaarstage. Verder bieden wij studenten in het kader van duale opleidingen een excellente opleiding voor een succesvolle start in het beroepsleven.

  • Opleidingsacademie “K+N Excellence”: Met ons integrale verbeteringssysteem K+N Excellence ontwikkelen wij König + Neurath doelgericht verder. Centraal staan de mensen die bij ons werken – zij zijn cruciaal voor het succes van de onderneming. Daarom is in 2019 de K+N Excellence Academie opgebouwd om medewerk(st)ers met verschillende trainingen en cursussen persoonlijk verder te ontwikkelen.

    Wij kunnen onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen alleen realiseren door alle medewerkers erbij te betrekken en door de effectiviteit van onze maatregelen met behulp van interne audits te controleren. Hierbij analyseren en beoordelen wij de belangrijkste milieuaspecten en vinden zo duurzame verbetermogelijkheden.

Voel je vrij om direct contact met ons op te nehmen:

König + Neurath Nederland

+31 20 4109410
Mail ons
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam

Loading data