Duurzame groei sinds 1925

Verantwoordelijkheidsbewust denken. Duurzaam handelen.

Milieubescherming is vandaag de dag een centraal thema. Als leidinggevende Duitse fabrikant van kantoormeubelen zijn wij ons bewust van onze voorbeeldfunctie. Ons engagement foor het milieu wordt door talrijke activiteiten in alle segmenten van de onderneming zichtbaar.

Het ecologische systeem ontlasten en daarmee verzekeren dat komende generaties een intacte levensruimte behouden zijn fundamentele doelen van König + Neurath. Daarop moet onze handelswijze dan ook georiënteerd zijn want dit heeft een beslissende invloed op de reactie, het denken en het handelen van onze omgeving – maar vooral die van onze medewerkers. De daarvoor vereiste verantwoordelijkheid tegenover de natuur en de maatschappij is een vast bestanddeel van onze ondernemingsfilosofie.

Duurzaamheid is het opperste gebod van de activiteiten van onze onderneming. Want alleen een onderneming, die zich zorgen maakt over de toekomst, kan zelf een toekomst hebben.

Egon König

Wij streven onze doelen systematisch na

Deze doelen kunnen wij alleen bereiken met behulp van alle medewerkers. De doeltreffendheid van onze maatregelen wordt door interne audits gecontroleerd. Analyses en beoordelingen van de essentiele milieu-aspecten maken constante optimaliseringen mogelijk. Leveranciers en dienstverlenende ondernemingen worden hierbij betrokken.

  • Energieconcept voor verlichting
  • Reductie uitstoot oplosmiddelen
  • Verdere energiebesparingen
  • Besparing nij de verwerking met luchtdruck

Ecologie bepaalt de aaneenschakeling van onze toegevoegde waarde.

Ecologie bepaalt de aaneenschakeling van onze toegevoegde waarde. Wij verplichten onszelf om continu de bescherming van het milieu te verbeteren. Innovatieve investeringen maken het mogelijk steeds schoner te produceren, milieuvriendelijke materialen te gebruiken en een effectieve logistiek toe te passen. Gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14.001.

BIFMA LEVEL®-ZERTIFIKAT

HET MERENDEEL VAN HET KÖNIG + NEURATH PRODUCTASSORTIMENT

Momenteel is niet alleen de werkomgeving in beweging, maar ook het bewustzijn van de mensen. Steeds meer klanten willen weten waar hun producten vandaan komen. Ze investeren hun geld in betrouwbare kwaliteit en eerlijk geproduceerde artikelen. Ook de fabrikanten produceren – gezien de beperkte natuurlijke hulpbronnen en met het oog op de toekomst – in toenemende mate zuinig, kwaliteits- en duurzaamheidsbewust.

BIFMA is de afkorting van Business and International Furniture Manufacturers Association. Het certificaat BIFMA level® wordt toegekend in een integrale en transparante procedure en geeft informatie over de ecologische en sociale effecten van de producten. Wij hebben het merendeel van ons assortiment volgens deze internationaal geldige, zeer hoge duurzaamheidsstandaard voor meubilair laten certificeren om te laten zien dat:

  • wij in elke stap van de verwerkingsketen aandacht hebben voor duurzaamheid – voor wat betreft milieu, energieverbruik en kwaliteit.
  • wij een servicebelofte doen die wij voor langere tijd nakomen.
  • de verantwoordelijkheid voor natuur en maatschappij onlosmakelijk verbonden is met onze bedrijfsfilosofie.
  • voor ons duurzaamheid ook betekent: klanttevredenheid de hoogste prioriteit geven.

SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD

Het keurmerk "Indoor Advantage Gold" van SCS Global Services is een van 's werelds bekendste en meest gebruikte kwaliteitskenmerken op het gebied van emissies. Producten die zijn bekroond met het label dragen bij tot de verbetering van de binnenlucht en beschermen op korte en lange termijn de gezondheid van de mens. Dankzij ons consequente gebruik van emissiearme materialen bij de productie van kantoor- en zitmeubilair is een groot aantal van onze producten met dit keurmerk onderscheiden.

Meubels met het certificaat "SCS Indoor Advantage Gold" zijn door onafhankelijke keuringsinstituten (bijv. in Duitsland door het gerenommeerde eco-instituut in Keulen) getest op de uitstoot van schadelijke stoffen en voldoen aan een van de strengste normen ter wereld voor chemische emissies. De vereisten zijn gebaseerd op de ANSI/BIFMA normen M7.1 en X7.1 uit de Verenigde Staten en op de Californische controlestandaard 01350 voor producten in binnenruimten (CDPH standaard methode v 1.1). www.scsglobalservices.com/certified-green-products-guide

Voel je vrij om direct contact met ons op te nehmen:

König + Neurath Nederland

+31 20 4109410
Contacteer ons
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam

Loading data